Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr hab. Adam Wojciechowski z medalem Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji INTARG®

Adam WojciechowskiWynalazek dr. hab. Adama Wojciechowskiego, którego współautorami są dr hab. n.med. Mateusz Jagła (CM UJ, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie ) oraz prof. dr hab. Ryszard Buczyński (UW), został nagrodzony brązowym medalem na katowickich 17 Międzynarodowych Targach Wynalazków i Innowacji INTARG®.

Mowa o zgłoszonym do ochrony patentowej endoskopie do podawania egzogennego surfaktantu do płuc noworodków urodzonych przedwcześnie.

U wcześniaków występuje często zespół zaburzeń oddychania (ang. respiratory distress syndrome; RDS), który jest główną przyczyną zgonów wśród noworodków o ekstremalnie niskiej masie ciała przy urodzeniu. Ich leczenie wymaga podania surfaktantu poprzez zastosowanie intubacji lub laryngoskopii pośredniej z umieszczeniem cewnika w świetle krtani lub tchawicy w celu prawidłowej depozycji leku w drogach oddechowych. Lek ten jest kosztowny, lecz bezskuteczny w przypadku trafienia cewnika do przełyku zamiast do tchawicy. Ponadto obie procedury są inwazyjne i wiążą się z szeregiem potencjalnych komplikacji, w tym m.in. krwawieniem śródczaszkowym, spowolnieniem lub zatrzymaniem akcji serca.

Niestety obecnie nie istnieje endoskop przeznaczony do podawania surfaktantu u wcześniaków. Innowacją jest przystosowany do potrzeb najmniejszych dzieci, mniej inwazyjny, odpowiednio wąski, dopasowany kształtem do anatomii dróg oddechowych noworodka endoskop, zapewniający pełną wizję podczas zabiegu za pośrednictwem obrazowodu. Lek podawany jest tak delikatnie, aby zminimalizować uczucie dławienia, które pojawia się regularnie przy obecnie przeprowadzanych zabiegach.

Rozwiązanie to może zrewolucjonizować ten obszar medycyny nie tylko poprzez poprawę komfortu pracy lekarzy wykonujących zabieg, którzy mogą podać surfaktant do tchawicy pod kontrolą wzroku, ale przede wszystkim ograniczenie traumatyzacji i zredukowania prawdopodobieństwa wystąpienia niebezpiecznych, czasem śmiertelnych konsekwencji dla przedwcześnie urodzonych noworodków.

Zainteresowanych współpracą przy wdrożeniu wynalazku prosimy o kontakt z Katarzyną Małek-Ziętek: katarzyna.malek-zietek@uj.edu.pl, tel. 519 307 961.

Dyplom