Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

7 czerwca - Aleksandra Deptuch

W dniu 7 czerwca 2019 roku o godz. 11.30 w sali A-1-13 Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Łojasiewicza 11, w Krakowie odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej Pani magister Aleksandry DEPTUCH.     

Tytuł rozprawy: Wpływ struktury molekularnej na właściwości termotropowych chiralnych związków ciekłokrystalicznych badany metodami eksperymentalnymi i obliczeniowymi

Promotor: dr hab. Monika Marzec, prof. UJ
Promotor pomocniczy: dr Teresa Jaworska-Gołąb
Recenzenci: dr hab. Jerzy Zieliński, prof. WAT - Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, dr hab. Eryk Wolarz, prof. PP - Politechnika Poznańska

Rozprawa wyłożona jest do wglądu w Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego przy Al. Mickiewicza  22 w Krakowie. Wersja elektroniczna znajduje się na stronie www.fais.uj.edu.pl