Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

7 września - mgr Roberta Del Vecchio

W dniu 7 września 2018 roku o godz. 12.00 w Górnej Sali w Forcie Obserwatorium Astronomicznego, przy ul. Orlej 171, w Krakowie odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej Pani magister Roberty Del Vecchio.

Tytuł rozprawy: New study of afterglow light curves in gamma ray bursts

Promotor   prof. dr hab. Michał Ostrowski 

Recenzenci: Prof. dr hab. Krzysztof Belczyński - CAMK PAN w Warszawie; Prof. dr hab. Tomasz Bulik - Uniwersytet Warszawski

Rozprawa wyłożona jest do wglądu w Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego przy Al. Mickiewicza  22 w Krakowie. Wersja elektroniczna znajduje się na stronie www.fais.uj.edu.pl