Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Planetoidę nazwano nazwiskiem naszego studenta

Międzynarodowa Unia Astronomiczna (ang. International Astronomical Union – IAU)* jedną z planetoid nazwała "Michalkusiak" od imienia i nazwiska studenta astronomii na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Michał Kusiak odkrył ponad 150 komet za pomocą sondy SOHO (Solar and Heliospheric Observatory) w ramach międzynarodowyego projektu SOHO Sungrazing Comets.

Planetoida nosi numer katalogowy (376574) 2013 PA16. Obiekt został odkryty po raz pierwszy w 2007 roku przez Rafaela Ferrando z obserwatorium Pla D'Arguines w Castellon. Następnie, w 2013 roku planetoida została ponownie odnaleziona przez polskiego astronoma amatora Rafała Reszelewskiego, co pozwoliło dokładnie wyznaczyć jej orbitę.

(376574) 2013 PA16 to planetoida pasa głównego obiegająca Słońce w okresie 3.84 roku. Na podstawie jasności absolutnej jej rozmiary szacowane są na około 1.7 km średnicy.

* Międzynarodowa Unia Astronomiczna – międzynarodowa organizacja zrzeszająca 10871 zawodowych astronomów rekomendowanych przez odpowiednie Komitety Narodowe. Koordynuje działalność badawczą w dziedzinie astronomii na świecie, organizuje kongresy generalne co trzy lata (ostatni, XXVII, odbył się w sierpniu 2012 w Pekinie), sympozja i inne konferencje specjalistyczne, prowadzi działalność wydawniczą i informacyjną (np. telegramy o nowych odkryciach). Zorganizowana jest w 37 komisji specjalistycznych grupujących się w 12 zespołach. Obecnym prezydentem MUA jest Robert Williams, a sekretarzem generalnym Ian F. Corbett.

Unia posiada wyłączne prawo do nadawania nazw nowo odkrytym ciałom niebieskim oraz nazywania tworów powierzchniowych na nich występujących. Zajmuje się tym Grupa Robocza ds. Nomenklatury Systemu Planetarnego (ang. Working Group for Planetary System Nomenclature).

Link do materiału wideo