Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rok Mariana Smoluchowskiego

W roku 2017 przypada setna rocznica przedwczesnej śmierci Mariana Smoluchowskiego, genialnego fizyka działającego w okresie powstawania fizyki współczesnej, profesora Uniwersytetów Lwowskiego i Jagiellońskiego i z tej okazji Polskie Towarzystwo Fizyczne ogłosiło rok 2017 Rokiem Mariana Smoluchowskiego.

Centralne obchody Roku Mariana Smoluchowskiego odbędą się we wrześniu 2017 roku w Krakowie. Przygotowujemy szereg imprez mających za zadanie przybliżenie postaci Mariana Smoluchowskiego w Polsce i Europie.

 

Program krakowskich obchodów:

  • Konferencja pt. „Nauka i sztuka w hołdzie Marianowi Smoluchowskiemu”, Teatr im. Juliusza Słowackiego, 3 września 2017, godz. 17.00
  • Wspólne posiedzenie Komitetu Fizyki Polskiej Akademii Nauk, Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fizycznego oraz Forum Dziekanów Wydziałów Fizyki i Dyrektorów Instytutów Fizyki, Aula Akademii Górniczo-Hutniczej, 4 września 2017
  • XXX Sympozjum Fizyki Statystycznej im. Mariana Smoluchowskiego – 1st EPS Conference on Statistical and Nonlinear Physics, Aula Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego, 4 - 8 września 2017
  • Dzień Otwarty poświęcony Marianowi Smoluchowskiemu, Audytorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego, 7 września 2017
  • Ogólnopolski konkurs na dzieło plastyczne pt. „Ziarnista struktura materii. Od Demokryta do Smoluchowskiego”, 27 grudnia 2016 - 3 października 2017
  • Konkurs na pracę oryginalną lub esej naukowy pt. „Czas przełomu – między fizyką klasyczną a kwantową”, 15 kwietnia - 3 października 2017
  • Konkurs uczniowskich projektów naukowych pt. „Śladami Smoluchowskiego”, 1 kwietnia - 3 października 2017
  • Wystawa dokumentująca życie i działalność naukową Mariana Smoluchowskiego, zatytułowana „Pod przewodnią gwiazdą nauki. W stulecie śmierci Mariana Smoluchowskiego”, Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego, 3 września – 15 października 2017

Dwa pierwsze z wymienionych wydarzeń adresowane będą do polityków, środowiska akademickiego oraz przedstawicieli towarzystw naukowych z Polski i Europy. XXX Sympozjum Fizyki Statystycznej będzie skierowane do specjalistów w dziedzinie fizyki statystycznej oraz dziedzinach pokrewnych. Pięć pozostałych wydarzeń będzie adresowanych do szerokiej publiczności.

Dzień Otwarty będzie imprezą zorganizowaną dla młodzieży szkolnej, która stoi przed wyborem swojej drogi życiowej. Program tego wydarzenia obejmie popularne wykłady przedstawiające Mariana Smoluchowskiego jako człowieka, uczonego i alpinistę. Przygotowane będą demonstracje zjawisk fizycznych, w których wyjaśnienie zaangażowany był Profesor Smoluchowski. Planowana jest projekcja filmu dokumentalnego „Marian Smoluchowski – Geniusz z Galicji”.

Serdecznie zachęcamy wszystkich do udziału w planowanych uroczystościach i konkursach. Szczegółowe informacje dostępne są na stronach internetowych:

http://www.smoluchowski.uj.edu.pl/

http://www.ptf.net.pl/rok-m-smoluchowskiego/

Obchody Roku Smoluchowskiego patronatem honorowym objęli Marszałek Senatu RP
​Stanisław Karczewski, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin, Marszałek Województwa Małopolskiego Jacek Krupa, Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik, Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski oraz JM Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Wojciech Nowak.

Wydarzenia zostały objęte patronatem medialnym przez TVP3 Kraków, portal Magiczny Kraków oraz Forum Akademickie.

Data opublikowania: 21.07.2017
Osoba publikująca: Anna Gawlik