Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Programy kształcenia

​Program studiów Fizyka dla firm został zaprojektowany tak, aby stworzyć studentom przyjazne środowisko do zdobywania umiejętności praktycznych. Stąd też nacisk kładziony jest na prowadzenie kursów ze znaczną ilością ćwiczeń, a kiedy tylko jest to możliwe, prowadzenie zajęć w formie warsztatowej. Zajęcia warsztatowe intensywniej stymulują rozwój kreatywnego myślenia oraz umiejętności analitycznych. Dzięki takiemu podejściu zyskano większą elastyczność w procesie przekazywania wiedzy.

Cykl kształcenia został podzielony na bloki zajęć obowiązkowych realizowanych podczas kolejnych semestrów studiów oraz zróżnicowany zbiór zajęć specjalistycznych i dodatkowych do wyboru. Student wybiera sam w czym chce się specjalizować, a zajęcia realizowane w blokach obowiązkowych dają solidne podstawy.

Do bloków podstawowych należą:

  • Matematyka – dwa semestry z dużą ilością ćwiczeń rachunkowych.
  • Fizyka – zróżnicowane zajęcia obejmujące szereg kursów o rosnącym stopniu zaawansowania. W pierwszym semestrze obywają się warsztaty z rozwiazywania zadań, w kolejnych trzech semestrach prowadzony jest kurs z podstaw fizyki obejmujący mechanikę, termodynamikę, elektryczność i magnetyzm oraz optykę, podczas czwartego semestru pojawi się mechanika kwantowa, a podczas piątego dwa kursy z fizyki współczesnej.
  • Pracownia fizyczna – cykl zajęć mających na celu zdobycie umiejętności projektowania eksperymentu, tzn. jak sprawnie odpowiedzieć na pytanie czy jakiś pomysł zadziała. W ramach kursu uczymy stawiania pytań, projektowania doświadczenia realizującego zadane pytanie, zbierania i analizowania danych, wyciągania wniosków. Pełny blok obejmuje wprowadzenie do zajęć w pracowni fizycznej, I pracownię fizyczną (proste eksperymenty) w dwóch częściach oraz II pracownię fizyczną (zaawansowane eksperymenty) w dwóch częściach.
  • Zajęcia z przedstawicielami firm  - dwa kursy, których celem jest przedstawienie problemów przed jakimi stają przyszli pracodawcy naszych absolwentów, prowadzone w formie wykładów (konwersatoriów) i studium przypadku.
  • Przedmioty informatyczne – niezbędne minimum kursów by efektywniej wykorzystywać komputery. W tym: wstęp do programowania, architektura komputerów, python/c++.
  • Umiejętności miękkie – szereg kursów kształcących dodatkowe umiejętności: techniki uczenia się, techniki prezentacji, seminaria.

Wśród przedmiotów specjalistycznych do wyboru znajdują się:

  • Przedmioty z szeroko rozumianej nauki o danych, w tym: rachunek prawdopodobieństwa i statystyka, metody numeryczne, wprowadzenie do analityki danych, analiza obrazu, uczenie maszynowe i głębokie uczenie.
  • Przedmioty dotyczące zaawansowanych technik laboratoryjnych: elektronika, LabView (certyfikat), rekonfigurowalne układy FPGA.

Ponadto mnóstwo ciekawych przedmiotów dodatkowych.

Praktyki i pracę dyplomową można realizować w naszych laboratoriach lub któregokolwiek z naszych partnerów z szeroko rozumianego przemysłu.

Szczegółowy program można znaleźć tutaj.