Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dla firm

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej jest wiodącym ośrodkiem naukowym w obszarze nauk ścisłych w Polsce. Jest częścią Krakowskiego Konsorcjum Naukowego im. Mariana Smoluchowskiego wyróżnionego statusem KNOW (2012-2017) oraz posiada kategorię naukową A+ w klasyfikacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dysponujemy nowoczesnymi laboratoriami oraz pełną wiedzą ekspercką służącą do ich wykorzystania.

Poniżej prezentujemy wykaz aparatury badawczej, która może być wykorzystana na potrzeby badań zleconych. Szerokie spektrum dostępnych urządzeń i technik badawczych można podzielić na m. in. następujące specjalizacje:

  • badanie właściwości optycznych materiałów (fluorescencyjnych, absorpcyjnych) oraz wyznaczanie wydajności kwantowej np. ogniw słonecznych;
  • wyznaczanie struktury chemicznej i elektronowej materiałów z wykorzystaniem metod spektroskopii fotoelektronów;
  • badanie składu próbek metodą spektrometrii mas wtórnych jonów;
  • badanie właściwości magnetycznych, magneto-transportowych, kalorymetrycznych i elektrycznych, w szerokim zakresie temperatur, metodami m. in. spektroskopii mossbauerowskiej i magnetycznego rezonansu jądrowego;
  • skaningowe metody obrazowania (AFM, SEM, FIB) powierzchni w środowisku warunków naturalnych, w cieczy jak i w próżni;
  • metody mikro-obrazowania rentgenowskiego;
  • przygotowywania cienkich warstw metodami rozpylania jonowego jak i epitaksji z wiązki molekularnej jak i hodowla monokryształów metodą Czochralskiego.

Kompleksowym badaniom mogą być poddane próbki nieorganiczne jak i biologiczne. Dodatkowych informacji udzielają osoby kontaktowe podane przy odpowiedniej metodzie badawczej.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron