Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko Adiunkta w grupie pracowników badawczych na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej w ramach projektu Badanie w skali atomowej procesów fizykochemicznych towarzyszących analizie chemicznej materiałów przy użyciu nowych konfiguracji analitycznych w technikach SIMS i SNMS.

Kryteria kwalifikacyjne:
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

  • posiadają co najmniej stopień doktora,
  • posiadają odpowiedni dorobek naukowy,
  • biorą czynny udział w życiu naukowym.

Dodatkowe wymagania i oczekiwania:

  • dokumentowane doświadczenie w modelowaniu komputerowym metodą dynamiki molekularnej,
  • znajomość oprogramowania LAMMPS,
  • udokumentowana wiedza dotycząca procesów rozpylania materiałów,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • stopień doktora uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie,
  • dobra znajomość języka angielskiego.

Termin składania dokumentów: 13.01.2024
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 27.01.2024
Forma składania ofert: drogą elektroniczną na adres: zbigniew.postawa@uj.edu.pl
Więcej informacji >>

Wyniki