Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wewnętrzna procedura awansowa WFAIS

Kraków, 19.04.2023

Komunikat nr 6/2023 Dziekana WFAIS
w sprawie wewnętrznej procedury awansowej

Na podstawie §179 Statutu UJ wewnętrzną procedurę awansową wszczyna Rektor na wniosek dziekana. Do zmiany stanowiska nauczyciela akademickiego w ramach wewnętrznej procedury awansowej niezbędne jest spełnienie kryteriów kwalifikacyjnych, o których mowa w Dziale VII, §162-175 Statutu.

Dokumentację wniosku należy przygotować zgodnie z wytycznymi zawartymi w pliku "Kryteria i procedura awansu wewnętrznego na stanowisko profesora uczelni na Wydziale FAIS”, dostępnego na stronach internetowych Wydziału.

Przygotowane wnioski, zaopiniowane przez właściwe rady jednostek Wydziału (IFMS, IFT, IIS oraz OA) i podpisane przez dyrektora jednostki należy złożyć do dziekana Wydziału (pokój H-010) lub przesłać na adres wydzial.fais@uj.edu.pl z adnotacją ”procedura awansowa 2023”. Wniosek należy złożyć w terminie do 15 maja. 

 

Prof. dr hab. Ewa Gudowska-Nowak                
Dziekan Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ

Pliki do pobrania
pdf
Kryteria i procedura awansu wewnętrznego na stanowisko profesora uczelni na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ