Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konferencja Naukowa "NC 2023 – rola nawigacji w transporcie lotniczym,
morskim i lądowym"

Konferencja Naukowa "NC 2023 – rola nawigacji w transporcie lotniczym, morskim i lądowym"

Instytut Nawigacji Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie, Sekcja Geodezji Satelitarnej Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych Polskiej Akademii Nauk oraz Polskie Forum Nawigacyjne zapraszają na Konferencję Naukową pt. "NC 2023 – rola nawigacji w transporcie lotniczym, morskim i lądowym", która odbędzie się w Dęblinie w dniach 13-14 września 2023 roku.

Tematyka konferencji:
−  geodezja satelitarna;
−  precyzyjne pozycjonowanie satelitarne;
−  technologie kosmiczne;
−  nawigacja lotnicza, morska, lądowa;
−  technika satelitarna GNSS w ruchu lotniczym;
−  nawigacja obszarowa;
−  bezpieczeństwo w nawigacji i transporcie;
−  procedury operacji powietrznych;
−  systemy GIS w lotnictwie i nawigacji (mapy lotnicze i nie tylko);
−  mobile mapping;
−  bezzałogowe systemy powietrzne;
−  fotogrametria, teledetekcja i rozpoznanie obrazowe;
−  lotniczy skaning laserowy;
−  obserwacje laserowe satelitów;
−  transfer systemów czasu;
−  meteorologia lotnicza;
−  klimatologia,
−  systemy transportowe;
−  kształcenie i szkolenie lotnicze.

Rejestracja uczestników do dnia 15 sierpnia 2023 roku poprzez formularz rejestracyjny umieszczony na stronie internetowej Konferencji nc2023.law.mil.pl.

Tekst streszczenia w języku polskim i angielskim organizatorzy proszą przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 sierpnia 2023 roku (poprzez formularz rejestracyjny).

Tekst referatu w języku polskim lub angielskim w wersji elektronicznej należy przesłać w terminie do dnia 31 sierpnia 2023 roku.

Informacje o opłatach >>

Wszelkich dodatkowych informacji udziela przewodniczący Komitetu Organizacyjnego pod numerem telefonu:
261 517 412, 261 517 133; e-mail: j.cwiklak@law.mil.pl.