Skip to main content
Skip banner

UWAGA: KORONAWIRUS COVID-19
aktualizacja: 21.01.2022

Download files
pdf
Zarządzenie Dziekana z 26 lutego 2022 roku
pdf
Zarządzenie Dziekana z 21 stycznia 2022 roku
pdf
Zarządzenie Dziekana z 15 kwietnia 2021 roku
pdf
Zarządzenie Dziekana z 8 kwietnia 2021 roku
pdf
Zarządzenie Dziekana z 24 marca 2021 roku
pdf
Komunikat Dziekana z 13 listopada 2020 r. Organizacja zajęć dydaktycznych i pracy naukowej na Wydziale FAIS UJ
pdf
Komunikat Dziekana z 17 października 2020 r. Organizacja zajęć dydaktycznych i pracy naukowej na Wydziale FAIS UJ od 19.10.2020
pdf
Komunikat Dziekana z 10 października 2020 r. Obowiązujące przepisy i wprowadzone procedury dotyczące postępowania w okresie zagrożenia COVID-19
pdf
17.09.2020 - Komunikat Dziekana Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 17 września 2020 r.
pdf
17.09.2020 - Limity osób w salach dydaktycznych
pdf
Wytyczne dotyczące przeprowadzania egzaminów w trybie bezpośrednim
pdf
Biblioteka Wydziału Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ ponownie otwarta dla czytelników!
pdf
18.05.2020 - Komunikat Dziekana Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 18 maja 2020 r.
pdf
Regulamin pracy w laboratoriach i pokojach pracy cichej Wydziału FAIS w warunkach ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2
pdf
12.05.2020 Zarządzenie nr 46 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 12 maja 2020 roku w sprawie: zasad funkcjonowania Uniwersytetu Jagiellońskiego od dnia 25 maja 2020 roku do dnia 30 września 2020 roku
pdf
07.05.2020 Informacje dotyczące zmian w organizacji roku akademickiego 2019/2020
pdf
29.04.2020 Zarządzenie nr 41 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 kwietnia 2020 roku w sprawie: zasad regulujących organizację weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się określonych w programie studiów z wykorzystaniem technologii informatycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
pdf
29.04.2020 Zarządzenie nr 42 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 kwietnia 2020 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 124 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 6 grudnia 2017 roku w sprawie organizacji roku akademickiego 2018/2019 i 2019/2020 (z późn. zm.)
pdf
26.03.2020 Komunikat Dziekana
pdf
23.03.2020 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pdf
17.03.2020 Zarządzenie JM Rektora UJ w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie zdalnej.
pdf
15.03.2020 Komunikat Dziekana
pdf
13.03.2020 Zrządzenie nr 28 JM Rektora
pdf
13.03.2020 GOV do studentów i pracowników
pdf
12.03.2020 Komunikaty Prodziekana ds. studiów związanych z akcjami przeciwdziałającymi rozprzestrzenianiu się koronawirusa z dnia 12 marca 2020 roku
pdf
11.03.2020 Komunikat Prorektora UJ ds. dydaktyki w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2
pdf
12.03.2020 Ograniczenie w dostępie do budynku WFAIS UJ
pdf
11.03.2020 Komunikat Kanclerza UJ w sprawie: organizacji pracy w Uniwersytecie Jagiellońskim w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego
pdf
10.03.2020 Decyzja Dziekana WFAIS UJ w sprawie powołania Wydziałowego Zespołu ds. szybkiego reagowania w sytuacji kryzysowej wywołanej epidemią COVID-19
pdf
10.03.2020 Zarządzenie Dziekana w sprawie zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych na Wydziale FAIS UJ w związku z rozprzestrzenieniem się wirusa powodującego COVID-19
pdf
09.03.2020 Komunikat Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. rozwoju
pdf
06.03.2020 Komunikat Prodziekana ds. studiów w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-Cov-2
pdf
05.03.2020 Komunikat Dziekana
pdf
05.03.2020 Załącznik do Komunikatu Dziekana