Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Wybrane prace magisterskie i licencjackie

Warunki zamieszczenia pracy licencjackiej lub magisterskiej w witrynie Wydziału FAIS:

  1. przesłanie pracy do opublikowania na stronie Wydziału FAIS jest dobrowolne,
  2. autor pracy wyraził zgodę na udostępnianie pracy w sieci Internet w składanym obowiązkowo oświadczeniu, drukowanym z systemu APD (Archiwum Prac Dyplomowych),
  3. opiekun pracy wyraził zgodę na jej publikowanie,
  4. praca jest obroniona.

Wymagania techniczne:

  1. praca jest przygotowana w postaci pojedynczego pliku PDF (w szczególności – ze stroną tytułową i z nadanymi numerami kontrolnymi) o nazwie Imie_Nazwisko_lic_rok.pdf lub Imie_Nazwisko_mgr_rok.pdf,
  2. ewentualne materiały dodatkowe (programy, animacje, pliki dźwiękowe) są zebrane w dodatkowym pojedynczym pliku ZIP o nazwie jak wyżej, ale z rozszerzeniem .zip,
  3. wraz z pracą jest przesłana nazwa ukończonego kierunku studiów.

Prace można przesyłać na adres administratora witryny: tomasz.kawalec@uj.edu.pl.

Uwaga: powstająca baza wybranych prac magisterskich i licencjackich jest inicjatywą wydziałową i nie ma bezpośredniego związku z APD (Archiwum Prac Dyplomowych).

Fizyka doświadczalna

Prace magisterskie

 

Autor: Aleksandra Deptuch
Tytuł Badania struktury faz krystalicznych i ciekłokrystalicznych związków z szeregu homologicznego nOS5 metodami komplementarnymi
Promotor : dr Teresa Jaworska-Gołąb

Tytuł: Errata
Promotor: dr hab. Monika Marzec

 

Fizyka teoretyczna

Prace licencjackie

 

Autor: Andrzej Syrwid
Tytuł:  Uniwersalne relacje w układach fermionowych
Promotor: 
prof. dr. hab. Krzysztof Sacha

Autor: Piotr Sierant
Tytuł:  Path integral approach to a simple quantum mechanical system
Promotor: 
prof. dr. hab. Jacek Wosiek

Autor: Wojciech Tarnowski
Tytuł:  Diffusion on matrices in the Ginibre ensemble
Promotor: 
prof. dr hab. Maciej A. Nowak

 

 

Prace magisterskie

Autor: Arkadiusz Kosior
Tytuł: Kwantowe symulacje sfrustrowanych układów magnetycznych w zimnych gazach atomowych
Promotor: 
prof. dr. hab. Krzysztof Sacha