Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informatyka gier komputerowych

Studia stacjonarne drugiego stopnia

Opis programu

Dwuletnie studia uzupełniające dzienne na kierunku informatyka gier komputerowych przeznaczone są dla osób, które ukończyły studia pierwszego stopnia w zakresie informatyki lub pokrewnych dziedzin. W ramach przedmiotów obowiązkowych studenci realizują zajęcia związane z następującymi zagadnieniami:

• podstawy procesu tworzenia gier wideo na różnych platformach,

• programowanie grafiki 3D,

• programowanie symulacji fizyki w czasie rzeczywistym,

• programowanie sztucznej inteligencji,

• szersze zastosowania technologii gier wideo, gry poważne i informatyka afektywna, • zarządzanie projektami, prezentowanie informacji i tworzenie dokumentacji.

W ramach przedmiotów fakultatywnych studenci mogą wybrać między innymi następujące kursy: grafika konceptowa, fotografia i jej obróbka cyfrowa, modelowanie 3D, animacja 2D i 3D, projektowanie poziomów, projektowanie mechaniki gier, programowanie urządzeń mobilnych, technologia motion capture, game studies, interakcja człowiek-komputer. Oferta kursów do wyboru podlega zmianom związanym z szybkimi zmianami aktualnie prowadzonych badań na świecie oraz oferowanych technologii na rynku.

Profil absolwenta

Absolwent będzie osobą przygotowaną do kierowania zespołem programistów tworzących grę, potrafiącą zaplanować projekt, podzielić zadania i prowadzić dokumentację. Powinien posiadać wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania decyzji dotyczących narzędzi i rozwiązań na każdym etapie pisania kodu gry. Nie będzie raczej osobą kompetentną do ingerencji w pisanie scenariusza gry lub wykonanie poszczególnych fragmentów kodu, natomiast będzie osobą umiejącą podejmować odpowiedzialne decyzje w procesie projektowania gry. W szczególności dotyczy to analizy wpływu scenariusza gry na przyjęte rozwiązania funkcjonalne oraz wyboru silników i innych narzędzi używanych w trakcie realizacji projektu. Powinien posiadać praktyczną znajomość języka C++, doświadczenie z językami skryptowymi (Lua, Python), z tworzeniem rdzenia silnika gry, tworzeniem grafiki i animacji, programowaniem sztucznej inteligencji, programowaniem symulacji fizyki oraz znajomością zagadnień związanych z zarządzaniem i organizacją pracy zespołu tworzącego grę. Będzie też znał zastosowania programów typu gry w różnych dziedzinach życia (tzw. gry poważne), w szczególności uwzględniające wykorzystanie różnych interfejsów komunikujących człowieka z komputerem.

Absolwent może znaleźć zatrudnienie jako:

• główny programista gry, projektant kodu gry,

• programista grafiki,

• programista fizyki,

• programista sztucznej inteligencji,

• konsultant w zakresie wdrożenia narzędzi opartych na grach komputerowych w przedsiębiorstwach oraz instytucjach,

• pracownik naukowo-badawczy w dziedzinie informatyki stosowanej lub nauk szczegółowych.

Program studiów

Studia niestacjonarne drugiego stopnia

Opis programu

Dwuletnie studia uzupełniające dzienne na kierunku informatyka gier komputerowych przeznaczone są dla osób, które ukończyły studia pierwszego stopnia w zakresie informatyki lub pokrewnych dziedzin. W ramach przedmiotów obowiązkowych studenci realizują zajęcia związane z następującymi zagadnieniami:

• podstawy procesu tworzenia gier wideo na różnych platformach,

• programowanie grafiki 3D,

• programowanie symulacji fizyki w czasie rzeczywistym, • programowanie sztucznej inteligencji,

• szersze zastosowania technologii gier wideo, gry poważne i informatyka afektywna, • zarządzanie projektami, prezentowanie informacji i tworzenie dokumentacji.

W ramach przedmiotów fakultatywnych studenci mogą wybrać między innymi następujące kursy: grafika konceptowa, fotografia i jej obróbka cyfrowa, modelowanie 3D, animacja 2D i 3D, projektowanie poziomów, projektowanie mechaniki gier, programowanie urządzeń mobilnych, technologia motion capture, game studies, interakcja człowiek-komputer. Oferta kursów do wyboru podlega zmianom związanym z szybkimi zmianami aktualnie prowadzonych badań na świecie oraz oferowanych technologii na rynku.

Profil absolwenta

Absolwent będzie osobą przygotowaną do kierowania zespołem programistów tworzących grę, potrafiącą zaplanować projekt, podzielić zadania i prowadzić dokumentację. Powinien posiadać wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania decyzji dotyczących narzędzi i rozwiązań na każdym etapie pisania kodu gry. Nie będzie raczej osobą kompetentną do ingerencji w pisanie scenariusza gry lub wykonanie poszczególnych fragmentów kodu, natomiast będzie osobą umiejącą podejmować odpowiedzialne decyzje w procesie projektowania gry. W szczególności dotyczy to analizy wpływu scenariusza gry na przyjęte rozwiązania funkcjonalne oraz wyboru silników i innych narzędzi używanych w trakcie realizacji projektu. Powinien posiadać praktyczną znajomość języka C++, doświadczenie z językami skryptowymi (Lua, Python), z tworzeniem rdzenia silnika gry, tworzeniem grafiki i animacji, programowaniem sztucznej inteligencji, programowaniem symulacji fizyki oraz znajomością zagadnień związanych z zarządzaniem i organizacją pracy zespołu tworzącego grę. Będzie też znał zastosowania programów typu gry w różnych dziedzinach życia (tzw. gry poważne), w szczególności uwzględniające wykorzystanie różnych interfejsów komunikujących człowieka z komputerem.

Absolwent może znaleźć zatrudnienie jako:

• główny programista gry, projektant kodu gry,

• programista grafiki,

• programista fizyki,

• programista sztucznej inteligencji,

• konsultant w zakresie wdrożenia narzędzi opartych na grach komputerowych w przedsiębiorstwach oraz instytucjach,

• pracownik naukowo-badawczy w dziedzinie informatyki stosowanej lub nauk szczegółowych.

Program studiów