Uchwały Rady Wydziału z lat 2009-2011

Spisy uchwał Rady Wydziału od września 2009 roku do roku 2011 są dostępne poniżej w plikach PDF:

2009

2010

2011

Wybrane uchwały Rady Wydziału z roku 2011 w formacie PDF

Uchwała nr 4-III/2011 z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie zmiany w programie studiów fizyki

Uchwała nr 1-V/2011 z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie korekty w programie studiów z fizyki oraz załącznik nr 2

Uchwała nr 2-V/2011 z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie korekty w programie studiów II stopnia niestacjonarnych z informatyki oraz załącznik nr 3

Uchwała nr 3-V/2011 z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie indywidualnego toku studiów

Uchwała nr 4-VI/2011 z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie zmian w programie studiów biofizyki oraz załącznik nr 2

Uchwała nr 5-VI/2011 z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie zmian w programie studiów astronomii oraz załącznik (dokumenty PDF w ZIP)

Uchwała nr 1-X/2011 z dnia 27 października 2011 roku w sprawie powołania Zespołu ds. Wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji

Uchwała nr 10-X/2011 z dnia 27 października 2011 roku w sprawie powołania Zespołu ds. Wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji

Uchwała nr 1-XI/2011 z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie powołania przedstawicieli Wydziału w Uczelnianej Komisji Wyborczej

Uchwała nr 4a-XII/2011 go z dnia 15 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany nazwy specjalizacji fizyka atomowa na nazwę technologie kwantowe w ramach kierunku fizyka od roku akademickiego 2012/2013

Uchwała nr 4b-XII/2011 z dnia 15 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany nazwy specjalizacji fizyka fazy skondensowanej na nazwę fizyka materii skondensowanej i inżynierii molekularnej w ramach kierunku fizyka od roku akademickiego 2012/2013

Uchwała nr 5-XII/2011 z dnia 15 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia programu 4- letnich studiów doktoranckich z biofizyki na Wydziale FAIS UJ oraz załącznik nr 1