Uchwały Rady Wydziału - wrzesień 2015

Uchwała nr 1-IX/2015 z dnia 24 września 2015 roku w sprawie zaopiniowania wniosków o stypendia Ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów Wydziału FAIS UJ

Uchwała nr 2-IX/2015 z dnia 24 września 2015 roku w sprawie zaopiniowania wniosków o stypendia Ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów Wydziału FAIS UJ

Uchwała nr 3-IX/2015 z dnia 24 września 2015 roku w sprawie powołania dr. Grzegorza Zuzela na promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr. Krzysztofa Pelczara

Uchwała nr 4a-IX/2015 z dnia 24 września 2015 roku w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego Pani mgr Eweliny Baran

Uchwała nr 4b-IX/2015 z dnia 24 września 2015 roku w sprawie powołania dr. hab. Huberta Harańczyka na promotora rozprawy doktorskiej Pani mgr Eweliny Baran

Uchwała nr 4c-IX/2015 z dnia 24 września 2015 roku w sprawie powołania dr. hab. Stanisława Knutelskiego na drugiego promotora w przewodzie doktorskim Pani mgr Eweliny Baran

Uchwała nr 5a-IX/2015 z dnia 24 września 2015 roku w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego Pana mgr. Pawła Ducha

Uchwała nr 5b-IX/2015 z dnia 24 września 2015 roku w sprawie powołania prof. dr. hab. Andrzeja Herdegena na promotora rozprawy doktorskiej Pana mgr. Pawła Ducha

Uchwała nr 6a-IX/2015 z dnia 24 września 2015 roku w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego Pana mgr. Jacka Greli

Uchwała nr 6b-IX/2015 z dnia 24 września 2015 roku w sprawie powołania prof. dr. hab. Macieja A. Nowaka na promotora rozprawy doktorskiej Pana mgr. Jacka Greli

Uchwała nr 7a-IX/2015 z dnia 24 września 2015 roku w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego Pana mgr. Tomasza Pięty

Uchwała nr 7b-IX/2015 z dnia 24 września 2015 roku w sprawie powołania dr. hab. Krzysztofa Dzierżęgi na promotora rozprawy doktorskiej Pana mgr. Tomasza Pięty

Uchwała nr 8-IX/2015 z dnia 24 września 2015 roku w sprawie zmiany tytułu pracy doktorskiej Pana magistra Krzysztofa Pelczara

Uchwała nr 9-IX/2015 z dnia 24 września 2015 roku w sprawie powołania recenzentów, komisji egzaminacyjnych oraz komisji ds. przeprowadzenia publicznej obrony rozprawy doktorskiej Pana magistra Krzysztofa Pelczara

Uchwała nr 10-IX/2015 z dnia 24 września 2015 roku w sprawie nadania stopnia doktora nauk fizycznych w zakresie fizyki Panu magistrowi Andrzejowi Kądzielawie

Uchwała nr 11-IX/2015 z dnia 24 września 2015 roku w sprawie nadania stopnia doktora nauk fizycznych w zakresie biofizyki Panu magistrowi Maciejowi Majce

Uchwała nr 12-IX/2015 z dnia 24 września 2015 roku w sprawie nadania stopnia doktora nauk fizycznych w zakresie fizyki Pani magister Agacie Mendys

Uchwała nr 13-IX/2015 z dnia 24 września 2015 roku w sprawie nadania stopnia doktora nauk fizycznych w zakresie astronomii Panu magistrowi Błażejowi Nikiel-Wroczyńskiemu

Uchwała nr 14-IX/2015 z dnia 24 września 2015 roku w sprawie nadania stopnia doktora nauk fizycznych w zakresie fizyki Panu magistrowi Michałowi Pirogowi

Uchwała nr 15-IX/2015 z dnia 24 września 2015 roku w sprawie nadania stopnia doktora nauk fizycznych w zakresie fizyki Panu magistrowi Sushilowi Sharmie

Uchwała nr 16-IX/2015 z dnia 24 września 2015 roku w sprawie nadania stopnia doktora nauk fizycznych w zakresie fizyki Panu magistrowi Hongguangowi Zhangowi

Uchwała nr 17-IX/2015 z dnia 24 września 2015 roku w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej Pana magistra Macieja Majki

Uchwała nr 18-IX/2015 z dnia 24 września 2015 roku w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej Pana magistra Błażeja Nikiel-Wroczyńskiego

Uchwała nr 19-IX/2015 z dnia 24 września 2015 roku w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej Pana magistra Sushila Sharmy

Uchwała nr 20-IX/2015 z dnia 24 września 2015 roku w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej Pana magistra Andrzeja Kądzielawy

Uchwała nr 21b-IX/2015 z dnia 24 września 2015 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko asystenta w zakresie fizyki lub biofizyki w Instytucie Fizyki UJ

Uchwała nr 22a-IX/2015 z dnia 24 września 2015 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko asystenta w zakresie informatyki na Wydziale FAIS UJ

Uchwała nr 22b-IX/2015 z dnia 24 września 2015 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko asystenta w zakresie informatyki na Wydziale FAIS UJ

Uchwała nr 23-IX/2015 z dnia 24 września 2015 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko asystenta w zakresie fizyki w Instytucie Fizyki UJ

Uchwała nr 24a-IX/2015 z dnia 24 września 2015 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko adiunkta w zakresie fizyki w Instytucie Fizyki UJ

Uchwała nr 24b-IX/2015 z dnia 24 września 2015 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko adiunkta w zakresie fizyki w Instytucie Fizyki UJ

Uchwała nr 25-IX/2015 z dnia 24 września 2015 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko adiunkta w zakresie fizyki w Instytucie Fizyki UJ

Uchwała nr 26-IX/2015 z dnia 24 września 2015 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko adiunkta w zakresie fizyki w Instytucie Fizyki UJ

Uchwała nr 27-IX/2015 z dnia 24 września 2015 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko adiunkta w zakresie astronomii w Obserwatorium Astronomicznym UJ

Uchwała nr 28-IX/2015 z dnia 24 września 2015 roku w sprawie rozpisania konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego

Uchwała nr 29-IX/2015 z dnia 24 września 2015 roku w sprawie powołania komisji w konkursie na stanowisko profesora nadzwyczajnego

Uchwała nr 30-IX/2015 z dnia 24 września 2015 roku w sprawie poparcia wniosków o Nagrody JM Rektora UJ

Uchwała nr 31- IX/2015 z dnia 24 września 2015 roku w sprawie poparcia wniosku o nagrodę Pro Arte Docendi

Uchwała nr 32- IX/2015 z dnia 24 września 2015 roku w sprawie poparcia wniosku o nagrodę im. H. Kołłątaja

Uchwała nr 33- IX/2015 z dnia 24 września 2015 roku w sprawie poparcia kandydatury prof. dr. hab. Jerzego Koniora do Polskiej Komisji Akredytacyjnej