Uchwały Rady Wydziału - styczeń 2015

Uchwała nr 1a-I/2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie budowy ścieżek rowerowych

Uchwała nr 1b-I/2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie powołania przedstawiciela Wydziału do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej oraz powołania Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych

Uchwała nr 2-I/2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie poparcia listy 5% najlepszych absolwentów studiów doktoranckich w roku akademickim 2013/2014

Uchwała nr 3a-I/2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego Pana mgr. Konrada Szajny

Uchwała nr 3b-I/2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie powołania dr. hab. Franciszka Kroka, prof. UJ na promotora rozprawy doktorskiej Pana mgr. Konrada Szajny

Uchwała nr 4a-I/2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego Pana mgr. Jakuba Ossowskiego

Uchwała nr 4b-I/2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie powołania dr. hab. Piotra Cyganika na promotora rozprawy doktorskiej Pana mgr. Jakuba Ossowskiego

Uchwała nr 5-I/2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie nadania stopnia doktora nauk fizycznych w zakresie fizyki Panu magistrowi Lechowi Skórskiemu

Uchwała nr 6-I/2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie nostryfikacji dyplomu doktorskiego Pani dr Arti Goyal

Uchwała nr 7-I/2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie rozpisania konkursu na stanowisko adiunkta w zakresie fizyki, finansowanego ze środków NCN

Uchwała nr 8-I/2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie nagrody im. Iwana Wyhowskiego

Uchwała nr 9-I/2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie pracowników