Uchwały Rady Wydziału - marzec 2015

Uchwała nr 1-III/2015 z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie nadania dr. Michałowi Cieśli stopnia doktora habilitowanego nauk fizycznych w zakresie fizyki

Uchwała nr 2a-III/2015 w sprawie podziału i sprawozdawania wydatkowania środków przyznanych na działalność statutową w 2015 roku dotyczących: dotacji statutowej podmiotowej na utrzymanie potencjału badawczego DSP

Uchwała nr 2b-III/2015 w sprawie podziału i sprawozdawania wydatkowania środków przyznanych na działalność statutową w 2015 roku dotyczących: dotacji statutowej celowej na prowadzenie badań naukowych służących rozwojowi młodych pracowników oraz uczestników studiów doktoranckich DSC

Uchwała nr 2c-III/2015 w sprawie podziału i sprawozdawania wydatkowania środków przyznanych na działalność statutową w 2015 roku dotyczących: dotacji statutowej celowej na utrzymanie specjalnych urządzeń badawczych DSC SPUB

Uchwała nr 3-III/2015 z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie w sprawie listy kursów do zaliczenia przez studentów SMP ubiegających się o dyplom licencjacki z informatyki

Uchwała nr 4a-III/2015 z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego Pana mgr. Aleksandra Gajosa

Uchwała nr 4b-III/2015 z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie powołania prof. dr. hab. Pawła Moskala na promotora rozprawy doktorskiej Pana mgr. Aleksandra Gajosa

Uchwała nr 4c-III/2015 z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie powołania dr. Eryka Czerwińskiego na promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej Pana mgr. Aleksandra Gajosa

Uchwała nr 5a-III/2015 z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego Pana mgr. Michała Kahla

Uchwała nr 5b-III/2015 z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie powołania prof. dr. hab. Piotra Bizonia na promotora rozprawy doktorskiej Pana mgr. Michała Kahla

Uchwała nr 6a-III/2015 z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego Pana mgr. Piotra Kurzydło

Uchwała nr 6b-III/2015 z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie powołania prof. dr. hab. Antoniego Pędziwiatra na promotora rozprawy doktorskiej Pana mgr. Piotra Kurzydło

Uchwała nr 6c-III/2015 z dnia 26 marca 2015 rokuw sprawie powołania dr. Bogdana Bogacza na promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej Pani mgr. Piotra Kurzydło

Uchwała nr 7-III/2015 z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie powołania recenzentów, komisji egzaminacyjnych oraz komisji ds. przeprowadzenia publicznej obrony rozprawy doktorskiej Pana magistra Błażeja Nikiel- Wroczyńskiego

Uchwała nr 8-III/2015 z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie powołania recenzentów, komisji egzaminacyjnych oraz komisji ds. przeprowadzenia publicznej obrony rozprawy doktorskiej Pana magistra Alaa Eldeen Elmeshneb

Uchwała nr 9-III/2015 z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie nadania stopnia doktora nauk fizycznych w zakresie fizyki Panu magistrowi Maciejowi Maliborskiemu

Uchwała nr 10-III/2015 z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie nadania stopnia doktora nauk fizycznych w zakresie fizyki Panu magistrowi Yasirowi Ali

Uchwała nr 11-III/2015 z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej Pana magistra Roberta Drzazgi

Uchwała nr 12-III/2015 z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie przewodu habilitacyjnego dr. Marka Jamrozego

Uchwała nr 13-III/2015 z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie rozpisania konkursu na stanowisko adiunkta w zakresie informatyki

Uchwała nr 14-III/2015 z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko asystenta

Uchwała nr 15a-III/2015 z dnia 26 marca 2015 roku dotycząca opinii w sprawie przyznania dr. Michałowi Ecksteinowi stypendium dla wybitnych młodych naukowców

Uchwała nr 15b-III/2015 z dnia 26 marca 2015 roku dotycząca opinii w sprawie przyznania dr. Michałowi Silarskiemu stypendium dla wybitnych młodych naukowców

Uchwała nr 16-III/2015 z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie przyznania nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągniecie naukowe

Uchwała nr 17-III/2015 z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie przyznania nagrody Laur Jagielloński

Uchwała nr 18-III/2015 z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie poparcia kandydatury dr. hab. Bogdana Damskiego jako Przedstawiciela Wydziału do Zespołu ds. Internacjonalizacji Studiów