Uchwały Rady Wydziału - maj 2015

Uchwała nr 1-V/2015 z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie zawieszenia rekrutacji na specjalność Modelowanie i Animacja

Uchwała nr 1a-V/2015 z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie powołania delegatów do Rady Programowej SMP

Uchwała nr 2-V/2015 z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie zatwierdzenie zasad rankingu doktorantów stanowiącego podstawę przyznania stypendium doktoranckiego

Uchwała nr 3-V/2015 z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego Pana mgr. Łukasza Kuśmierza

Uchwała nr 4-V/2015 z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego Pana mgr. Marcina Piotrowskiego

Uchwała nr 5a-V/2015 z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego Pana mgr. inż. Jacka Biernata

Uchwała nr 5b-V/2015 z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie powołania prof. dr. hab. Piotra Salabury na promotora rozprawy doktorskiej Pana mgr. inż. Jacka Biernata

Uchwała nr 6a-V/2015 z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego Pana mgr. Łukasza Kuśmierza

Uchwała nr 6b-V/2015 z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie powołania prof. dr hab. Ewy Gudowskiej - Nowak na promotora rozprawy doktorskiej Pana mgr. Łukasza Kuśmierza

Uchwała nr 7a-V/2015 z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego Pana mgr. Romana Panasia

Uchwała nr 7b-V/2015 z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie powołania dr. hab. Leszka Józefowskiego na promotora rozprawy doktorskiej Pana mgr. Romana Panasia

Uchwała nr 7c-V/2015 z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie powołania dr. Tomasza Kawalca na promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej Pana mgr. Romana Panasia

Uchwała nr 8a-V/2015 z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego Pana mgr. Macieja Perkowskiego

Uchwała nr 8b-V/2015 z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie powołania prof. dr. hab. Kazimierza Bodka na promotora rozprawy doktorskiej Pana mgr. Macieja Perkowskiego

Uchwała nr 8c-V/2015 z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie powołania prof. Nathal Severijns na kopromotora w przewodzie doktorskim Pana mgr. Macieja Perkowskiego

Uchwała nr 9a-V/2015 z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego Pana mgr. Marcina Piotrowskiego

Uchwała nr 9b-V/2015 z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie powołania dr. hab. Jerzego Zachorowskiego, prof. UJ na promotora rozprawy doktorskiej Pana mgr. Marcina Piotrowskiego

Uchwała nr 10a-V/2015 z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego Pani mgr Kamili Rawojć

Uchwała nr 10b-V/2015 z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie powołania dr hab. Ewy Stępień, prof. UJ na promotora rozprawy doktorskiej Pani mgr Kamili Rawojć

Uchwała nr 10c-V/2015 z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie powołania dr Justyny Miszczyk na promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej Pani mgr Kamili Rawojć

Uchwała nr 11a-V/2015 z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego Pani mgr Ady Umińskiej

Uchwała nr 11b-V/2015 z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie powołania prof. dr. hab. Wojciecha Gawlika na promotora rozprawy doktorskiej Pani mgr Ady Umińskiej

Uchwała nr 11c-V/2015 z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie powołania dr. Szymona Pustelnego na promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej Pani mgr Ady Umińskiej

Uchwała nr 12-V/2015 z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie zmiany tytułu pracy doktorskiej Pana magistra Pawła Lasko

Uchwała nr 13-V/2015 z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie zmiany tytułu pracy doktorskiej Pana magistra Bartosza Leszczyńskiego

Uchwała nr 14-V/2015 z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie zmiany tytułu pracy doktorskiej Pana magistra Tomasza Pietrzaka

Uchwała nr 15-V/2015 z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie zmiany języka pracy doktorskiej Pana magistra Wiktora Parola

Uchwała nr 16-V/2015 z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie zmiany języka pracy doktorskiej Pana magistra Marka Smaczyńskiego

Uchwała nr 17-V/2015 z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie powołania recenzentów, komisji egzaminacyjnych oraz komisji ds. przeprowadzenia publicznej obrony rozprawy doktorskiej Pani magister Nehy Gupty

Uchwała nr 18-V/2015 z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie powołania recenzentów, komisji egzaminacyjnych oraz komisji ds. przeprowadzenia publicznej obrony rozprawy doktorskiej Pana magistra Ghanshyam Khatri

Uchwała nr 19-V/2015 z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie powołania recenzentów, komisji egzaminacyjnych oraz komisji ds. przeprowadzenia publicznej obrony rozprawy doktorskiej Pana magistra Macieja Majki

Uchwała nr 20-V/2015 z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie powołania recenzentów, komisji egzaminacyjnych oraz komisji ds. przeprowadzenia publicznej obrony rozprawy doktorskiej Pana magistra Szymona Niedźwieckiego

Uchwała nr 21-V/2015 z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie powołania recenzentów, komisji egzaminacyjnych oraz komisji ds. przeprowadzenia publicznej obrony rozprawy doktorskiej Pani magister Iryny Ozerianskiej

Uchwała nr 22-V/2015 z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie powołania recenzentów, komisji egzaminacyjnych oraz komisji ds. przeprowadzenia publicznej obrony rozprawy doktorskiej Pana magistra Wiktora Parola

Uchwała nr 23-V/2015 z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie powołania recenzentów, komisji egzaminacyjnych oraz komisji ds. przeprowadzenia publicznej obrony rozprawy doktorskiej Pana magistra Tomasza Pietrzaka

Uchwała nr 24-V/2015 z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie powołania recenzentów, komisji egzaminacyjnych oraz komisji ds. przeprowadzenia publicznej obrony rozprawy doktorskiej Pana magistra Marcina Piotrowskiego

Uchwała nr 25-V/2015 z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie powołania recenzentów, komisji egzaminacyjnych oraz komisji ds. przeprowadzenia publicznej obrony rozprawy doktorskiej Pana magistra Grzegorza Ruta

Uchwała nr 26-V/2015 z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie powołania recenzentów, komisji egzaminacyjnych oraz komisji ds. przeprowadzenia publicznej obrony rozprawy doktorskiej Pani magister Magdaleny Skurzok

Uchwała nr 27-V/2015 z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie powołania recenzentów, komisji egzaminacyjnych oraz komisji ds. przeprowadzenia publicznej obrony rozprawy doktorskiej Pana magistra Artura Stabrawy

Uchwała nr 28-V/2015 z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie powołania recenzentów, komisji egzaminacyjnych oraz komisji ds. przeprowadzenia publicznej obrony rozprawy doktorskiej Pani magister Anny Kozińskiej

Uchwała nr 29-V/2015 z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie nadania stopnia doktora nauk fizycznych w zakresie fizyki Panu magistrowi Krzysztofowi Pomorskiemu

Uchwała nr 30-V/2015 z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie powołania doraźnej komisji habilitacyjnej dla dr. Marcina Gruszeckiego

Uchwała nr 31-V/2015 z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie przewodu habilitacyjnego dr. Sebastiana Szybki

Uchwała nr 32a-V/2015 z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie skierowania do Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego wniosku o wszczęcie postepowania o nadanie tytułu doktora honoris causa prof. Larry'emu McLerranowi

Uchwała nr 32c-V/2015 z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie powołania laudatora w postepowaniu o nadanie tytułu doktora honoris causa prof. Larry'emu McLerranowi

Uchwała nr 33-V/2015 z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie rozpisania konkursu na stanowisko asystenta naukowego

Uchwała nr 34-V/2015 z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie rozpisania konkursu na dwa stanowiska asystenta w zakresie fizyki lub biofizyki

Uchwała nr 35-V/2015 z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie rozpisania konkursu na dwa stanowiska asystenta w zakresie informatyki

Uchwała nr 36-V/2015 z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie rozpisania konkursu na stanowisko asystenta dydaktycznego w zakresie fizyki

Uchwała nr 37-V/2015 z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie rozpisania konkursu na dwa stanowiska adiunkta w zakresie fizyki lub biofizyki

Uchwała nr 38-V/2015 z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie rozpisania konkursu na stanowisko adiunkta habilitowanego w zakresie fizyki

Uchwała nr 39-V/2015 z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko adiunkta badawczego w ramach projektu NCN

Uchwała nr 40-V/2015 z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko adiunkta w zakresie fizyki

Uchwała nr 41-V/2015 z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie rozpisania konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego w zakresie fizyki

Uchwała nr 42-V/2015 z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na trzy stanowiska asystentów, finansowane z funduszy KNOW