Uchwały Rady Wydziału - kwiecień 2012

Uchwała nr 1-IV/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie zmian w programie studiów fizyki w roku akademickim 2013/2014

Uchwała nr 2-IV/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany tytułu pracy doktorskiej Pani mgr Anity Wnętrzak

Uchwała nr 3-IV/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany języka pracy doktorskiej Pana mgr Radosława Kyci

Uchwała nr 4-IV/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie powołania recenzentów, komisji egzaminacyjnych oraz komisji ds. przeprowadzenia publicznej obrony rozprawy doktorskiej Pani mgr Aleksandry Kurek   

Uchwała nr 5-IV/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie powołania recenzentów, komisji egzaminacyjnych oraz komisji ds. przeprowadzenia publicznej obrony rozprawy doktorskiej Pana mgr Jarosława Dudy

Uchwała nr 6-IV/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany egzaminatora z języka angielskiego dla Pani mgr Joanny Zemły

Uchwała nr 7-IV/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie przewodu habilitacyjnego dr Bogdana Damskiego

Uchwała nr 8-IV/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie dr hab. Piotrowi Białasowi tytułu naukowego profesora i powołania recenzentów

Uchwała nr 9a-IV/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany w składzie Komisji Wydziałowej ds. postępowania o nadanie dr Bogdanowi Dąbrowskiemu tytułu profesora

Uchwała nr 9b-IV/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie dr Bogdanowi Dąbrowskiemu tytułu naukowego profesora i powołania recenzentów

Uchwała nr 10-IV/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie dr hab. Wojciechowi Słomińskiemu tytułu naukowego profesora i powołania recenzentów

Uchwała nr 11-IV/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie rozpisania konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego w zakresie informatyki stosowanej

Uchwała nr 12-IV/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego w zakresie fizyki w Instytucie Fizyki UJ

Uchwała nr 13-IV/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie powołania opiniodawców dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego Pana prof. dr hab. Marka Urbanika

Uchwała nr 14-IV/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie powołania prof. dr hab. Bogusława Kamysa na Kierownika Zakładu Fizyki Jądrowej

Uchwała nr 15-IV/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie powołania prof. dr hab. Bogusława Kamysa na Kierownika Studiów Doktoranckich z Fizyki

Uchwała nr 16-IV/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie poparcia wniosku o powołanie Komisji Wydziałowej ds. rozdziału środków z dotacji celowej DS. na badania prowadzone przez młodych pracowników nauki i doktorantów

Uchwała nr 17-IV/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie reformy szkół ponadgimnazjalnych