Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko adiunkta badawczego w projekcie NCN

Konkurs na stanowisko adiunkta badawczego (postdoc) w projekcie NCN (Sonata Bis) nr 2017/26/E/ST2/0763 pt. “Teorie pola ze zwartymi przestrzeniami fazowymi – od grawitacji do układów złożonych”.

Projekt dotyczy uogólnienia teorii pól wykorzystywanych w fizyce teoretycznej do opisu materii i oddziaływań podstawowych do przypadku przestrzeni fazowych o zwartej topologii. Rozważane są przypadki pól fermionowych i pól cechowania, z uwzględnieniem pola grawitacyjnego w formalizmie zmiennych Ashtekara. Projekt kładzie szczególny nacisk na analizę przypadku sferycznej przestrzeni fazowej, który może pozwolić na wprowadzenie nowego związku pomiędzy relatywistycznymi teoriami pola a układami spinowymi, rozważanymi w fizyce materii skondensowanej. W ramach projektu, eksplorowane są zastosowania tego podejścia w opisie zarówno oddziaływań podstawowych, jak również zastosowania interdyscyplinarne, takie jak: topologiczne obliczenia kwantowe oraz opis układów złożonych.  

Wymagania:
- doktorat w zakresie fizyki teoretycznej
- udokumentowane doświadczenie w zakresie kwantowej grawitacji i kwantowej teorii pola
- biegła znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie
- umiejętność pracy w zespole naukowym
- dobrze widziane zainteresowanie badaniami interdyscyplinarnymi

Opis zadań:
- uzwarcenie przestrzeni fazowej pól cechowania, dla przypadków grup cechowania U(1) i SU(2)
- zbadanie konsekwencji zwartości przestrzeni fazowej pól w Modelu Standardowym
- udział w badaniach nad uzwarceniem przestrzeni fazowej pola grawitacyjnego

Warunki zatrudnienia: umowa o pracę na okres 12 miesięcy
Termin rozpoczęcia: jesień 2019
Wynagrodzenie: zgodnie ze stawkami NCN (10 000 PLN brutto brutto/miesiąc)

Wymagane dokumenty (curriculum vitae wraz z listą publikacji, 2 listy rekomendacyjne) należy przesłać do dra Jakuba Mielczarka (jakub.mielczarek@uj.edu.pl) z adnotacją „postdoc” do 20 maja 2019 roku.

Termin rozpoczęcia konkursu: 25.03.2019
Termin składania zgłoszeń upływa z dniem: 20.05.2019
Termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi do dnia 01.06.2019

Szczegóły
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
In english