Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Sukces akcji "Ostatni dzwonek przed maturą z fizyki i astronomii"

23 kwietnia 2012 roku na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego miały miejsce skierowane do maturzystów praktyczne warsztaty „Ostatni dzwonek przed maturą z fizyki i astronomii". Ich celem było umożliwienie maturzystom powtórzenia większości materiału, rozstrzygnięcia najbardziej problematycznych dla uczniów kwestii oraz pomoc przy rozwiązywaniu zadań na kilka tygodni przed egzaminem maturalnym.

„Ostatni dzwonek..." był inicjatywą studentów współpracujących z Zakładem Fizyki Materiałów Organicznych UJ (Daniel Dziob, Urszula Górska), przy istotnym wsparciu członków studenckich Kół Naukowych: BMFM, KNN, NKF, NKSA oraz doktorantów Wydziału FAIS UJ.  W organizację akcji włączyło się łącznie 18 studentów wszystkich stopni studiów.

W promocję „Ostatniego dzwonka..."  włączyło się Biuro Karier i Promocji Wydziału FAIS UJ oraz Biuro Promocji UJ, zaś wsparcia finansowego udzielili Dziekan Wydziału oraz Dyrektor Instytutu Fizyki UJ. Honorowy patronat nad akcją objął prof. dr hab. Jerzy Szwed.

W warsztatach uczestniczyło aż 53 maturzystów, nie tylko z Krakowa, ale również z całego województwa Małopolskiego, co jest liczbą znaczącą liczbą, zważywszy na ilość osób zdających maturę z fizyki oraz fakt, że był to debiut organizacji takiej imprezy na Wydziale FAIS.

Zajęcia rozpoczęły się o godzinie 9:00 wykładem mgr Witolda Zawadzkiego zatytułowanym: „Najczęstsze błędy i pułapki na maturze". Następnie, o godzinach 10:00, 11:15 i 12:30 odbyły się równoległe sesje poświęcone konkretnym działom fizyki.  Każdy uczeń miał możliwość wyboru jednej z grup tematycznych,  dzięki czemu na każdej sesji można było pracować komfortowo i efektywnie.

W trakcie każdej z sesji uczniowie w małych grupach rozwiązywali przygotowane wcześniej zadania, pod aktywną opieką prowadzących warsztaty. Niejednokrotnie zadania te były wstępem do dyskusji nad nurtującymi uczniów pytaniami, na które prowadzący zawsze starali się udzielić wyczerpującej odpowiedzi.

Dzięki pomocy Biura Karier i Promocji Wydziału FAIS UJ każdy z maturzystów podczas rejestracji otrzymał teczkę, w której oprócz informacji o przydziale do konkretnych grup tematycznych, znajdowały się także materiały reklamujące Wydział FAIS UJ oraz folder informujący o prowadzonych przez Wydział kierunkach studiów. Pomiędzy poszczególnymi sesjami uczniowie mogli skorzystać ze zorganizowanej przerwy kawowej. Do uczestników warsztatów rozesłano również ankiety ewaluacyjne mające na celu ocenę przydatności takich warsztatów dla maturzystów oraz podania ewentualnych sugestii na przyszłość.

Tegoroczne zainteresowanie uczniów „Ostatnim dzwonkiem przed maturą z fizyki" oraz zaangażowanie organizatorów powoduje, że należy te warsztaty uznać za bardzo udany debiut niezwykle ważnej inicjatywy studentów naszego Wydziału, za co inicjatorom i organizatorom należą się serdeczne podziękowania. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku akcja ta będzie kontynuowana, a druga edycja odniesie jeszcze większy sukces.


Data publikacji: 08.05.2012
Osoba publikująca: Anna Miąso