Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 

Wymagane kwalifikacje:

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 • posiadają co najmniej stopień doktora,
 • posiadają odpowiedni dorobek naukowy,
 • biorą czynny udział w życiu naukowym,
 • posiadają doświadczenie w pracy dydaktycznej.

 

Dodatkowe wymagania i oczekiwania:

Od kandydata oczekujemy:

 • posiadania dorobku naukowego obejmującego oprócz pracy doktorskiej również inne liczące się pozycje,
 • czynnego udziału w życiu naukowym przejawiającego się w szczególności w wystąpieniach na konferencjach i sympozjach,
 • predyspozycji do prowadzenia badań w ramach tematów badawczych rozwijanych w zakładzie,
 • gotowości do prowadzenia badań w ośrodkach zagranicznych, jeśli tematyka badań będzie to uzasadniała,
 • aktywności w pozyskiwaniu środków finansowych na badania,
 • predyspozycji do prowadzenia zajęć dydaktycznych,
 • zaangażowania obejmującego stałą troskę o podnoszenie poziomu zajęć dydaktycznych i dbałość o powiązanie dydaktyki z najnowszymi wynikami badań.

Zwycięzca konkursu jest zobowiązany do podpisania umowy o pracę do dnia 1 października 2024 i podjęcia pracy najpóźniej 1 lutego 2025 roku.

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Termin składania dokumentów: 31.05.2024 r.