Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Inauguracja roku akademickiego 2020/2021

Zapraszam Państwa Studentów i Nauczycieli Akademickich w dniu 6 października 2020 o godz. 10.15 na uroczystość Wydziałowej Inauguracji Roku Akademickiego 2020/2021.
 
PROGRAM:
  • Powitanie, wystąpienie Dziekana Wydziału.
  • Wręczenie dyplomów ukończenia studiów wyróżnionym absolwentom studiów I i II stopnia.
  • Wręczenie dyplomów autorom prac doktorskich wyróżnionych przez Radę Dyscypliny.
  • Immatrykulacja.
  • Wystąpienie przedstawicieli studentów. 
  • Wykład inauguracyjny prof. dr. hab. Piotra Białasa pt. Czy mamy się bać sztucznej inteligencji?

UWAGA: W związku z przedłużoną rekrutacją, zajęcia dydaktyczne prowadzone na Wydziale FAIS UJ w semestrze zimowym 2020/2021 rozpoczynamy 8 października 2020 roku.

Dziekan                    

prof. dr hab. Ewa Gudowska-Nowak