Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Najnowsze wyniki ewaluacji jakości działalności naukowej prowadzonej w Uniwersytecie Jagiellońskim

Decyzją Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 lipca 2022 roku dyscyplinie naukowej nauki fizyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim przyznano najwyższą kategorię A+.

Zgodnie z Prawem o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2022, poz. 574) - od uzyskanej oceny zależą uprawnienia do nadawania stopni naukowych, prowadzenia szkół doktorskich i studiów. Z otrzymaną kategorią powiązana jest także wysokość subwencji, którą jednostka naukowa otrzymuje z budżetu państwa.