Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Jagiellońskiego Profesorowi Wojciechowi Żurkowi

W poniedziałek 25 października b.r. na uroczystym posiedzeniu Senatu UJ nastąpi nadanie najwyższej godności Uniwersytetu – Doktoratu Honoris Causa – Panu Profesorowi Wojciechowi Żurkowi.

Profesor Wojciech Hubert Żurek pracuje w Los Alamos National Laboratory. Specjalizuje się w fizyce teoretycznej. Jest  uczonym o światowej sławie, którego liczne osiągnięcia mają fundamentalne znaczenie dla ważnych kierunków badań: 

Od roku 1981 Wojciech Żurek zajmuje się  fundamentalnymi problemami fizyki kwantowej, m. in., dekoherencją,  kwestią reguły Borna i teorią pomiarów na układach kwantowych. Jest twórcą bardzo ważnych pojęć, takich jak quantum discord,  pointer basis czy quantum Darwinism. Jego słynna praca zatytułowana A single quantum cannot be cloned (Nature 299 802-803, 1982)  z W.K. Woottersem dowodząca niemożności wykonania idealnej kopii nieznanego stanu kwantowego  jest cytowana 2700 razy! Wyniki uzyskane przez niego w tej dziedzinie mają nie tylko ogromne znaczenie poznawcze, ale też stanowią teoretyczne podstawy dla konstrukcji komputerów kwantowych.

Profesor Żurek jest również wiodącym badaczem w dziedzinie przejść fazowych. Specjalizuje się w tzw. dynamicznych przejściach fazowych, tzn. przeprowadzanych w tempie nie pozwalającym na uznanie tych przejść  za kwazistatyczne.  Bazując na wcześniejszych pracach T. W. B. Kibble'a z Imperial College London poświęconych kosmologii,  podał on teorię wyjaśniającą powstawanie  tzw. defektów topologicznych podczas takich przejść fazowych,  znaną obecnie jako mechanizm Kibble'a-Żurka i potwierdzoną w licznych eksperymentach

(Cosmological experiments in superfluid-Helium, Nature 317 505-508, 1985). Współpracując z wieloma fizykami, w tym  także z Wydziału FAIS UJ (grupa Prof. J. Dziarmagi) Wojciech Żurek rozwinął tę teorię i uogólnił na tzw. kwantowe przejścia fazowe.  Jego prace z tej tematyki otworzyły wielki obszar badań,  który cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem wielu fizyków na całym świecie.