Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Dr Dominik Wrana stypendystą Programu im. Mieczysława Bekkera 2020

Ukazały się wyniki Programu Stypendialnego im. Mieczysława Bekkera Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Celem tego programu jest zwiększenie mobilności międzynarodowej naukowców poprzez umożliwienie im prowadzenia badań naukowych lub zajęć dydaktycznych w renomowanych zagranicznych ośrodkach na całym świecie. Wyjazdy trwające od 3 do 24 miesięcy pozwalają na pracę w najlepszych grupach, nawiązanie z nimi długofalowej współpracy oraz na wspólną realizację kolejnych projektów.

W ramach tegorocznej edycji tego prestiżowego programu stypendia otrzymało 135 naukowców na różnych etapach kariery naukowej, w tym dr Dominik Wrana z Zakładu Fizyki Ciała Stałego Instytutu Fizyki im. M. Smoluchowskiego naszego Wydziału. W ramach projektu będzie on odbywał staż na Uniwersytecie Karola w Pradze pod opieką prof. Martina Setvina, który prowadzi przełomowe badania nad atomową strukturą tlenków metali przejściowych, o czym świadczy ich ukazywanie się w prestiżowych czasopismach, m.in. 3 publikacje w Science, 2 w Physical Review Letters, Chemical Society Reviews.

Staż w ramach projektu zatytułowanego "Tuning the photocatalytic properties on surfaces of ferroelectric perovskites" ma na celu zweryfikowanie nowatorskiej koncepcji zwiększanie efektywności procesów fotokatalitycznych na powierzchniach perowskitów poprzez kontrolowane indukowanie właściwości ferroelektrycznych. W tym celu dr Dominik Wrana będzie prowadził pomiary właściwości strukturalnych i elektronowych powierzchni w skali pojedynczych atomów, korzystając z mikroskopii STM/AFM w warunkach kriogenicznych i ultra wysokiej próżni. Projekt będzie dodatkowo realizowany w ścisłej współpracy z grupą prof. Ulrike Diebold z Wiednia, światowej ekspert w dziedzinie badań nad tlenkami metali przejściowych (indeks Hirscha > 70).

https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/wyniki-naboru-w-programie-im-mieczyslawa-bekkera-2020