Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

17 marca – Joanna Sobczuk

W dniu 17 marca 2023 roku o godz. 11.00 w sali A-1-13 budynku Wydziału FAIS UJ przy ul. Łojasiewicza 11 w Krakowie odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej pani magister Joanny Sobczuk.

Tytuł rozprawy: Spektroskopia wzbudzenia i emisji stanów rydbergowskich dwuatomowych molekuł van der Waalsa zawierających metale 12. grupy układu okresowego

 

Promotor:                            prof. dr hab. Jarosław Koperski

Promotor pomocniczy:        dr Tomasz Urbańczyk

Recenzenci:                       

prof. dr hab. Roman Ciuryło

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr hab. Anna Grochola

Instytut Fizyki PAN w Warszawie

dr hab. Rafał Hakalla, prof. UR

Uniwersytet Rzeszowski

Wersja elektroniczna znajduje się na stronie https://rozprawy-doktorskie.bip.uj.edu.pl/nauki-scisle-i-przyrodnicze oraz www.fais.uj.edu.pl.