Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

4 lipca - Piotr Put

W dniu 4 lipca 2022 roku o godz. 13.00 w sali A-1-13 budynku Wydziału FAIS UJ przy ul. Łojasiewicza 11 w Krakowie odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej Pana magistra Piotra Puta

Tytuł rozprawy: Ultra-low and truly zero-field nuclear magnetic resonance

 

Promotor:  Dr hab. Szymon Pustelny, prof. UJ

Recenzenci: Dr hab. Władysław Węglarz, prof. IFJ PAN, Instytut Fizyki Jądrowej PAN; Prof. Morgan Mitchell, ICFO- Institut de Ciències Fotòniques, The Barcelona Institute of Science and Technology

 

Rozprawa wyłożona jest do wglądu w Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego przy Al. Mickiewicza 22 w Krakowie. Wersja elektroniczna znajduje się na stronie www.fais.uj.edu.pl.