Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

25 czerwca - Tomasz Witko

W dniu 25 czerwca 2019 roku o godz. 12.00 w sali A-1-13 Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Łojasiewicza 11, w Krakowie odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej Pana magistra Tomasz Witko.                 

Tytuł rozprawy: Biophysical characteristics and cellular studies of polyhydroxyoctanoate (PHO) - biodegradable and biocompatible polymer for biomedical applications

Promotor: dr hab. Zenon Rajfur

Promotor pomocniczy: dr Maciej Guzik

Recenzenci: prof. dr hab. Wojciech Kwiatek -IFJ PAN w Krakowie

                      prof. dr hab. Maria Jolanta Rędowicz - Instytut Biologii Doświadczalnej PAN

                      prof. Ramesh Babu - Trinity College Dublin

                                                                          

Rozprawa wyłożona jest do wglądu w Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego przy Al. Mickiewicza  22 w Krakowie. Wersja elektroniczna znajduje się na stronie www.fais.uj.edu.pl