Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

6 grudnia - Natalia Żywucka-Hejzner

W dniu 6 grudnia 2018 roku o godz. 12.00 w sali wykładowej Obserwatorium Astronomicznego, przy ul. Orlej 171, w Krakowie odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej Pani magister Natalii Żywuckiej-Hejzner           

Tytuł rozprawy: Morphological study of TeV emission from 1ES 0414+009 and Centaurus A with H.E.S.S. data

Promotor: prof. dr hab. Michał Ostrowski    

Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Sołtan - CAMK PAN Warszawa, dr hab. Agnieszka Janiuk - Centrum Fizyki Teoretycznej PAN, Warszawa                                                   

Rozprawa wyłożona jest do wglądu w Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego przy Al. Mickiewicza  22 w Krakowie. Wersja elektroniczna znajduje się na stronie www.fais.uj.edu.pl