Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

X Krajowa Konferencja Nanotechnologii „KK-Nano 2022”

W dniach 3-8 lipca 2022 r. w Krakowie, na III Kampusie UJ odbędzie się X Krajowa Konferencja Nanotechnologii „KK-Nano 2022”.

Podobnie jak w latach ubiegłych, spotkanie ma na celu stworzenie ogólnokrajowego forum wymiany informacji i ekspertyz, a także prezentacji najnowszych wyników prac badawczo-rozwojowych w szybko rozwijającej się i interdyscyplinarnej dziedzinie nanotechnologii. W związku z jubileuszowym charakterem X KK-Nano 2022, oprócz referatów wygłaszanych przez uczestników z ośrodków krajowych, zorganizowane będą sesje z udziałem współpracujących z Polską wybitnych specjalistów zagranicznych.

Więcej informacji można znaleźć na: http://nanosam.pl/nanotechnologia2022/