Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Warsztaty naukowe: „International Workshop on PET and MR Imaging”

W dniu 3 czerwca 2017 na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, w Instytucie Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego odbędą się warsztaty naukowe pt. „International Workshop on PET and MR Imaging”. Warsztaty obrazowania PET i MR będą wydarzeniem skierowanym przede wszystkim do studentów, doktorantów i młodych naukowców zainteresowanych tematyką obrazowania technikami Pozytonowej Tomografii Emisyjnej (PET) i Magnetycznego Rezonansu (MR). Uczestnicy będą mieli okazję wysłuchać ciekawych wykładów zarówno o podstawach obu technik obrazowania a także zapoznać się z doświadczeniami naukowców prowadzących badania obrazowe i rozwojem tych technik w szpitalach i jednostkach naukowo-badawczych. Sesja plakatowa oraz wykłady dla najlepszych zgłoszonych abstraktów umożliwią uczestnikom zaprezentowanie własnych osiągnięć naukowych w dziedzinie obrazowania biomedycznego i tematów z tym związanych. 

Zapraszamy na stronę internetową wydarzenia: http://koza.if.uj.edu.pl/jagiellonian-symposium-2017/petmri

 

Published Date: 27.04.2017
Published by: Karolina Mazur