Zajęcia laboratoryjne w I Pracowni Fizycznej

Semestr letni 2018

Mając świadomość konieczności uatrakcyjniania kształcenia w zakresie nauk ścisłych Instytut Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego pragnie poinformować Państwa o naszej akcji promującej fizykę w szkołach województwa Małopolskiego. W związku z bardzo dużym zainteresowaniem pilotażowymi zajęciami laboratoryjnymi dla uczniów liceów
i gimnazjów
 w I Pracowni Fizycznej Instytutu Fizyki UJ, pragniemy Państwu zaproponować kontynuację tych zajęć w semestrze letnim 2017/2018. Zapraszamy zarówno uczniów i nauczycieli, którzy już skorzystali z naszej oferty, jak również nowe zainteresowane naszą ofertą osoby.

Adresowane do uczniów zajęcia laboratoryjne w
I Pracowni Fizycznej, trwające 2 godziny lekcyjne, bazują na prostych eksperymentach
z zakresu mechaniki, termodynamiki, elektryczności i optyki, które uczeń wykonuje samodzielnie pod kierunkiem doświadczonych pracowników i doktorantów Instytutu Fizyki. Założenia ramowe zajęć laboratoryjnych w I Pracowni Fizycznej i lista tematów proponowanych w semestrze letnim 2017/2018 znajdują się w Załączniku 1 i 2.

Jesteśmy przekonani, że formuła proponowanych zajęć pozwoli na skuteczne zaznajomienie uczniów ze specyfiką pracy w laboratorium oraz z podstawami optymalizacji pomiarów i analizy niepewności pomiarowych, a jednocześnie dostarczy bogatego materiału eksperymentalnego do pracy na lekcji i zajęciach pozalekcyjnych. 

W sprawach organizacyjnych oraz rezerwacji terminu prosimy o kontakt z Biurem Karier
i Promocji Wydziału FAIS: tel.: 12 664-4502, e-mail: kariera.fais@uj.edu.pl

Dokumenty do pobrania:

Załącznik 1 i 2

Deklaracja

WAŻNE

Wszystkie współpracujące z nami szkoły bardzo prosimy o zapoznanie się z przepisami BHP obowiązującymi na terenie I Pracowni Fizycznej.

Płatność za zajęcia

Po dokonaniu rezerwacji terminu zajęć należy dokonać przelewu (100 zł) na konto Instytutu Fizyki UJ; nr konta: 07 1240 4722 1111 0000 4855 9692

W tytule przelewu należy wpisać:
- „Usługa edukacyjna”,
- datę i godzinę rezerwacji zajęć,
- nazwę szkoły.

Faktury wystawione zostaną na podstawie potwierdzenia przelewu i będą gotowe do odbioru w dniu Państwa przyjazdu na zajęcia.

Uregulowanie płatności powinno nastąpić nie później niż tydzień przed odbywającymi się zajęciami.

Informujemy również, że wpłaty na konto Instytutu Fizyki UJ należy przelać z konta bankowego Państwa szkoły bądź z konta bankowego Rady Rodziców.
Faktury mogą zostać wystawiane tylko instytucjom, a nie osobom fizycznym.

 

Instrukcje do ćwiczeń

Szkoły, ktore podjęły współpracę z IF UJ:

Prywatne Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 2 im. Noblistów Polskich w Krakowie
Szkoła Podstawowa nr 123 im. Gen. J. Bema w Krakowie
Szkoła Podstawowa nr 21 w Rzeszowie
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 158 im. prof. Juliana Aleksandrowicza  Krakowie
Zespół Szkół Społecznych nr 5 w Krakowie
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Myślenicach
Szkoła Podstawowa im. Józefa Nowina Konopki w Mogilanach
Zespół Szkół w Bolesławiu
Publiczne Europejskie Liceum Ogólnokształcące w Krakowie
Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Melchiora Grodzieckiego w Cieszynie
Zespół Szkół nr 3 im. ks. prof. J. Tischnera w Wadowicach
IV Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 15 w Sosnowcu
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie
Gimnazjum nr 1 w Zgierzu
Niepubliczne Gimnazjum Fundacji Królowej św. Jadwigi w Koszarawie Bystrej
Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Andrychowie
Zespół Szkół w Pustyni
Zespół Szkół Publicznych w Górze Motycznej
Technikum nr 6 im. Jana III Sobieskiego w Jaworznie
Akademickie Gimnazjum w Bochni
VI Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Krakowie
III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Chrzanowie
I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Orkana w Limanowej
Gimnazjum nr 1 im. Macieja Miechowity w Miechowie
Zespół Szkół w Rząsce
XIII Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte w Krakowie
Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarneckiego w Nisku
VI Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Kielcach
III Liceum Ogólnokształcące w Krakowie
Zespół Szkół w Ryglicach
Zespół Szkół w Lubczy
Zespół Szkół im. Stanisława Konarskiego w Starej Wsi II
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kąclowej
Gimnazjum nr 4-im. Jerzego Brauna w Tarnowie
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale
Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Tuchowie
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Krośnie
Publiczne Gimnazjum Sióstr Salezjanek im. Świętego Dominika Savio w Krakowie
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Siołkowej
Gimnazjum nr 46 w Krakowie
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 17 w Krakowie
Publiczne Gimnazjum nr 52 Ojców Pijarów im. ks. Stanisława Konarskiego w Krakowie
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 35 w Krakowie
Zespół Szkół Publicznych w Rymanowie
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Suchej Beskidzkiej
I Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Sikorskiego we Włoszczowej
Publiczne Gimnazjum im. Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Dąbrówce
Publiczne Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Trzebini
Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Płokach
Prywatne Gimnazjum nr 4 "Inspiracja" w Krakowie
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 1 w Krakowie
Zespół Szkół nr 7 w Barwałdzie Średnim
XI Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej w Krakowie
Gimnazjum Społeczne im. Lady Sue Ryder w Woli Batorskiej
Zespół Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku
I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie
Zespół Szkół w Wolbromiu, Gimnazjum nr 2
Gimnazjum nr 4 w Wolbromiu
Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie
Zespół Szkół w Jerzmanowicach
Gimnazjum nr 4 im. Księdza Jana Twardowskiego w Krakowie
Gimnazjum nr 1 im. Ks. Stanisława Konarskiego w Krakowie
I Liceum Ogólnokształcące im. B. Nowodworskiego w Krakowie
IV Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Krakowie
Gimnazjum nr 24 w Krakowie
Zespół Szkół w Wolbromiu
I Liceum Ogólnokształcące im. Antoniego Osuchowskiego w Cieszynie
I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu
Liceum Ogólnokształcące Sióstr Prezentek w Krakowie
Zespół Szkół Chemicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie
Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Trzebini
Zespół Szkół Huty im. T. Sendzimira w Krakowie
II LO im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie
V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie
VII Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. M. Reja w Krakowie
VIII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie
VIII Prywatne Akademickie Liceum Ogólnokształcące (PALO) w Krakowie
X Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Krakowie
XV LO im. Marii Skłodowskiej-Curie
Publiczne Gimnazjum Samorządowe w Kazimierzy Wielkiej
XXIII Gimnazjum przy ZSOI2 im. Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
XXVII Liceum Ogólnokształcące im. dr Henryka Jordana w Krakowie
Zespół Szkół nr 3 im. Jana Pawła II w Krzyżowej
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Katowicach