Wybrane prace magisterskie i licencjackie

Warunki zamieszczenia pracy licencjackiej lub magisterskiej w witrynie Wydziału FAIS:

  1. przesłanie pracy do opublikowania na stronie Wydziału FAIS jest dobrowolne,
  2. autor pracy wyraził zgodę na udostępnianie pracy w sieci Internet w składanym obowiązkowo oświadczeniu, drukowanym z systemu APD (Archiwum Prac Dyplomowych),
  3. opiekun pracy wyraził zgodę na jej publikowanie,
  4. praca jest obroniona.

Wymagania techniczne:

  1. praca jest przygotowana w postaci pojedynczego pliku PDF (w szczególności – ze stroną tytułową i z nadanymi numerami kontrolnymi) o nazwie Imie_Nazwisko_lic_rok.pdf lub Imie_Nazwisko_mgr_rok.pdf,
  2. ewentualne materiały dodatkowe (programy, animacje, pliki dźwiękowe) są zebrane w dodatkowym pojedynczym pliku ZIP o nazwie jak wyżej, ale z rozszerzeniem .zip,
  3. wraz z pracą jest przesłana nazwa ukończonego kierunku studiów.

Prace można przesyłać na adres administratora witryny: tomasz.kawalec@uj.edu.pl.

Uwaga: powstająca baza wybranych prac magisterskich i licencjackich jest inicjatywą wydziałową i nie ma bezpośredniego związku z APD (Archiwum Prac Dyplomowych).


» Fizyka doświadczalna

Prace magisterskie

 

Autor

Tytuł

Promotor

Aleksandra Deptuch

Badania struktury faz krystalicznych i ciekłokrystalicznych związków z szeregu homologicznego nOS5 metodami komplementarnymi

Errata

dr Teresa Jaworska-Gołąb
dr hab. Monika Marzec

 

» Fizyka teoretyczna

Prace licencjackie

 

Autor

Tytuł

Promotor

Andrzej Syrwid

Uniwersalne relacje w układach fermionowych

prof. dr. hab. Krzysztof Sacha

Piotr Sierant

Path integral approach to a simple quantum mechanical system

prof. dr. hab. Jacek Wosiek

Wojciech Tarnowski

Diffusion on matrices in the Ginibre ensemble

prof. dr hab. Maciej A. Nowak

 

Prace magisterskie

 

Autor

Tytuł

Promotor

Arkadiusz Kosior

Kwantowe symulacje sfrustrowanych układów magnetycznych w zimnych gazach atomowych

prof. dr. hab. Krzysztof Sacha