Fundusze Stypendialne

Fundusz im. Stanisława Estreichera
dla studentów studiów stacjonarnych UJ


Fundusz im. Królowej Jadwigi 
dla studentów i naukowców z Europy Środkowo-Wschodniej


Fundusz im. Adama Krzyżanowskiego
dla doktorantów z otwartym przewodem doktorskim


Rektorski Fundusz Stypendialny dla Olimpijczyków
dla studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia UJ


Fundusz im. Jana Kochanowskiego
celem Funduszu jest finansowanie przedsięwzięć indywidualnych i grupowych studentów z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz innych uniwersytetów europejskich


Fundacja Studentów i Absolwentów UJ "Bratniak"


Fundacji Astronomii Polskiej


Zapomoga dla studentów
przyznawana studentom, którzy z przyczyn losowych znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej

Na skróty