Studia podyplomowe

Studia podyplomowe

Społeczeństwo Informacyjne
Inteligentne Miasto

Studia podyplomowe Społeczeństwo Informacyjne rekomendowane są dla absolwentów wszystkich kierunków studiów wyższych ze stopniem co najmniej licancjata lub inżyniera pragnących włączyć się w najbardziej dynamiczną gałąź usług XXI wieku - przetwarzanie informacji. Pod pojęciem „smart city" – inteligentne miasto – należy rozumieć takie zmiany w sposobie zarządzania, dzięki którym mieszkańcy odczuwają nową jakość życia. 

By tak się stało, potrzebni są ambitni i dobrze przygotowani ludzie. Studia podyplomowe Społeczeństwo Informacyjne. Inteligentne Miasto na Uniwersytecie Jagiellońskim, są właśnie szansą dla tych, którzy chcą zostać liderami zmian w swoich społecznościach lokalnych i firmach. Tu dowiesz się o znaczeniu i roli infrastruktury szerokopasmowej w rozwoju współczesnej gospodarki i kultury, o aktywnych formach wykorzystania internetu do komunikacji z mieszkańcami, inwestorami i turystami, o inteligentnych systemach transportowych, o sieciach inteligentnych i inteligentnych budynkach. Pamiętaj, że umiejętne połączenie tradycyjnej infrastruktury miejskiej jak sieci transportu miejskiego, wodociągi, sieć ciepłownicza, elektryczna i gazownicza – z nowoczesnymi systemami łączności elektronicznej – zdecydowanie ułatwi korzystanie z tych usług. 
Uczyni je bardziej efektywnymi, zaś w konsekwencji poprawi jakość życia i zwiększy dobrobyt wspólnot lokalnych. Taka integracja w ramach koncepcji smart city doskonale określa ideę zrównoważonego rozwoju miasta. Po ukończeniu tych studiów, będziesz wiedział jak skutecznie zaprząc teleinformatykę do zmian na lepsze.

Zajęcia prowadzą pracownicy naukowi Uniwersytetu Jagiellońskiego, innych ośrodków akademickich oraz eksperci zajmujący się teorią i praktyką budowania społeczeństwa informacyjnego w administracji rządowej i samorządowej oraz w różnych branżach gospodarki.

Studia odbywają się pod patronatem 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, 
tygodnika Computerworld oraz Centrum Wiedzy publicstandard.pl.

Szczegółowe informacje: 
e-mail: spolinfo@uj.edu.pl
http://spolinfo.studies.uj.edu.pl/

 

Program kształcenia

Efekty kształcenia

Plan studiów

Sylabusy

Sekretariat dydaktyczny - Studia Społeczeństwo Informacyjne

ul. Reymonta 4, 30-059 Kraków,
Pokój 045, tel. 12 663-5610
Monika Bogucka
E-mail: bogucka@uj.edu.pl
Sekretariat przyjmuje studentów:
poniedziałek - piątek 11-14

Na skróty