Informacja ogólna

Informujemy, że korespondencja dotycząca oprogramowania, będzie rozpatrywana tylko z kont mailowych Uniwersytetu.

Oprogramowanie Mathematica na Wydziale – Licencja Unlimited

Licencja Mathematica Unlimited Site na Wydziałach FAIS i MiI została przedłużona do 31 sierpnia 2020 roku. Szczegółowe informacje o licencji oraz o jej aktywacji są zebrane tutaj.

Sekretariat dydaktyczny - Studia Matematyczno-Przyrodnicze

ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 11, 30-348 Kraków
Pokój H-0-05, tel. 12 664-4610
mgr Joanna Grabocińska
E-mail: smp@uj.edu.pl
Sekretariat przyjmuje studentów:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 10-14
środa - nieczynne

Kierownik Studiów Matematyczno-Przyrodniczych

Prof. dr hab. Krzysztof Sacha

Telefon: 12 664-4779
E-mail: krzysztof.sacha@uj.edu.pl
Przyjmuje: 
pok. B-1-42

Sekcje nauczycielskie

Zajęcia sekcji nauczycielskich  są dodatkową opcją, dostępną dla studentów fizyki, biofizyki, astronomii, zaawansowanych materiałów i nanotechnologii, studiów matematyczno-przyrodniczych oraz astrofizyki i kosmologii, której zaliczenie daje uprawnienia do podjęcia pracy nauczycielskiej w szkole. Student uzyskuje „Zaświadczenie uzyskania kwalifikacji pedagogicznych do pracy nauczycielskiej" wystawiane przez Studium Pedagogiczne UJ.

W ramach proponowanych dodatkowych bloków zajęć można – zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami kształcenia nauczycieli  –  uzyskać kwalifikacje:

  • do nauczania fizyki w gimnazjum i liceum - sekcja nauczycielska fizyki
  • do nauczania przyrody w szkole podstawowej sekcja nauczycielska przyrody w szkole podstawowej.

Uzyskanie podwójnych kwalifikacji (tzn. do nauczania i fizyki i przyrody) jest również możliwe  ale wymaga zaliczenia dwóch  autonomicznych bloków zajęć, przy czym zajęcia z pedagogiki ogólnej i psychologii ogólnej oraz podstaw dydaktyki wystarczy zaliczyć w ramach jednej z sekcji.

W zajęciach sekcji nauczycielskich mogą uczestniczyć nie tylko studenci studiów I i II stopnia, ale także studenci studiów III stopnia (za zgodą opiekuna naukowego i kierownika Studiów Doktoranckich). 

Zajęcia tych sekcji są zajęciami dodatkowymi, deklarowanymi indywidualnie przez studenta. Punkty ECTS potrzebne do realizacji zajęć mogą pochodzić z puli punktów dodatkowych (po 30 ECTS na studiach I i II stopnia).

Kształcenie na tych sekcjach składa się z dwóch komponentów:

  • przedmioty psychologiczno-pedagogiczne (prowadzone przez  Studium Pedagogiczne UJ, ul. Wiślna 3)
  • metodyka nauczania przedmiotu (fizyki lub przyrody) wraz z praktykami i ćwiczeniami w szkole (prowadzone przez Instytut Fizyki UJ).

Aby wziąć udział w zajęciach sekcji nauczycielskiej należy (niezależnie od zgłaszania na poszczególne zajęcia tej sekcji) wysłać zgłoszenie – email do sekretariatu dydaktycznego (do dnia 26. IX) do Pani Doroty Gumuli (dorota.gumula@uj.edu.pl) o treści:

Deklaruję swój udział w sekcji nauczycielskiej
nazwa wybranej sekcji nauczycielskiej
imię nazwisko
kierunek studiów
rok studiów

Nazwę sekcji nauczycielskiej należy powtórzyć w tytule emaila.

Wpisywanie na zajęcia sekcji odbywa się poprzez USOSweb. Ostateczny termin wpisywania się na zajęcia prowadzone przez Studium Pedagogiczne http://www.sp.uj.edu.pl   (psychologia, pedagogika, podstawy dydaktyki) upływa 26 września.
 

Kierownik sekcji nauczycielskich

Prof. dr hab. Antoni Pędziwiatr

Telefon:  12 664-4527
E-mail: antoni.pedziwiatr@uj.edu.pl
Przyjmuje:
piątek 9.00 - 10:00

Więcej informacji o sekcjach nauczycielskich

Więcej informacji o sekcji nauczycielskiej fizyki oraz sekcji nauczycielskiej przyrody w szkole podstawowej, wraz z planami studiów można znaleźć tutaj.

Na skróty