Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pierwsze obrazowanie pozytronowe fantomu zbudowanego ze śluzaka serca i tkanki tłuszczowej - publikacja w Science Advances

Koleżanki i koledzy z Zakładu Doświadczalnej Fizyki Cząstek i jej Zastosowań oraz Zakładu Fizyki Medycznej Instytutu Fizyki dokonali pierwszego obrazowania pozytronowego fantomu zbudowanego ze śluzaka serca i tkanki tłuszczowej.

Ocena raka in vivo i dokładna lokalizacja zmienionych tkanek na początkowych etapach zaburzeń molekularnych to ważne wyzwania diagnostyczne. Pozytron jest obficie tworzony w wolnych przestrzeniach molekularnych w ciele pacjenta podczas pozytonowej tomografii emisyjnej (PET). Właściwości pozytonu różnią się w zależności od wielkości pustych przestrzeni między- i wewnątrzcząsteczkowych oraz stężenia w nich cząsteczek, takich jak np. tlen cząsteczkowy, O2; dlatego obrazowanie pozytronowe może dostarczyć informacji o progresji choroby na początkowych etapach zmian molekularnych. Obecne systemy PET nie pozwalają na akwizycję obrazów pozytronowych. W pracy przedstawiono nową metodę, która umożliwia obrazowanie pozytronowe poprzez jednoczesną rejestrację fotonów anihilacji i deekscytacji z farmaceutyków znakowanych radionuklidami. Przedstawiono pierwsze obrazowanie pozytronowe fantomu zbudowanego ze śluzaka serca i tkanki tłuszczowej. Oczekuje się, że obrazowanie pozytronowe znacznie poprawi dokładność diagnostyki PET.

Science Advances 7 (2021)