Kierunki zamawiane

Uwaga: kierunki zamawiane ZMiN i SMP obejmują tylko nabory z lat

2011/12 i 2012/13

 

Uniwersytet Jagielloński odniósł kolejny sukces w organizowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i finansowanym z europejskiego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki konkursie na „kierunki zamawiane". W chwili obecnej oprócz już realizowanego projektu kierunków zamawianych Fizyki, Informatyki, Matematyki, Chemii oraz Ochrony Środowiska od roku akademickiego 2011/2012 status kierunków zamawianych otrzymały również kierunki: Zaawansowane Materiały i Nanotechnologia (ZMIN) oraz Studia Matematyczno-Przyrodnicze (SMP).

Strona kierunków zamawianych - SMP i ZMIN

Formularze:

regulamin programu stypendialnego na nowych kierunkach zamawianych,

deklaracja przystąpienia do projektu,

wniosku stypendialnego.

W projekcie UJ biorą udział następujące kierunki studiów pierwszego stopnia:
• fizyka – Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
• informatyka – Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej oraz Wydział Matematyki i Informatyki
• zaawansowane materiały i nanotechnologia – Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
• studia matematyczno-przyrodnicze – Studia Międzywydziałowe
• matematyka – Wydział Matematyki i Informatyki
• chemia – Wydział Chemii
• ochrona środowiska – Wydział Chemii


Najlepsi studenci tych kierunków otrzymają stypendia w wysokości 1000 złotych. Wszyscy studenci będą mogli skorzystać z dodatkowych zajęć pomagających w zaliczeniu najtrudniejszych kursów na I roku studiów, a także z nowatorskich form kształcenia. Projekt przewiduje także środki na lepsze wyposażenie pracowni i laboratoriów oraz w przypadku ZMIN i SMP na płatne programy stażowe. Koordynatorami projektów ze strony naszego Wydziału jest dr hab. Paweł Góra (Fizyka, Informatyka) oraz dr hab. Piotr Cyganik (ZMiN, SMP).

Sekretariat - kierunki zamawiane

ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 11, 30-348 Kraków
Pokój J-1-07

mgr Justyna Kasprowicz
E-mail: justyna.kasprowicz@uj.edu.pl

mgr Dorota Buchwald-Cieślak
E-mail: dorota.buchwald@uj.edu.pl

poniedziałek 8-14, wtorek 8-14, czwartek 8-14

Telefon: 12 664-4894

Na skróty