Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko ASYSTENTA BADAWCZEGO w zakresie projektu NAWA Polskie Powroty nr PPN/PPO/2018/1/00011/U/00001

REKTOR Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko ASYSTENTA BADAWCZEGO w Instytucie Fizyki na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej w zakresie projektu NAWA Polskie Powroty nr PPN/PPO/2018/1/00011/U/00001 pt. Principles of information decoding in developmental systems.

Wymagane dokumenty należy przesłać do dra Marcina Zagórskiego (marcin.zagorski@uj.edu.pl) z adnotacją „asystent”

Termin rozpoczęcia konkursu: 15.04.2019
Termin składania zgłoszeń upływa z dniem: 17.05.2019
Termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi do dnia: 01.06.2019

Szczegółowe informacje
Zgoda na przetwarzanie danych