Sympozjum naukowe z okazji 60-tych urodzin prof. Jakuba Zakrzewskiego

W dniach 10-11 lutego 2018 r. na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej odbyło się sympozjum "Chaotic paths to cold atom physics" zorganizowane z okazji 60-tych urodzin prof. Jakuba Zakrzewskiego. Konferencja poświęcona była tematyce związanej z działalnością naukową Jubilata. Prelegentami sympozjum byli przyjaciele i współpracownicy profesora, którzy w swoich wystąpieniach dali przegląd najnowszych osiągnięć w dziedzinach fizyki atomowej i informacji kwantowej.

Data publikacji: 16.02.2018
Osoba publikująca: Karolina Mazur