Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Bliżej Nauki: O pierwszych mikrosekundach po Wielkim Wybuchu: początek wszechświata pod lupą fizyków - prof. dr hab. Piotr Salabura

Model Wielkiego Wybuchu jest powszechnie przyjętym scenariuszem powstania wszechświata. Wg. modelu cząstki (protony i neutrony), z których zbudowana jest otaczająca nas materia, wyłoniły się po około 3 mikrosekundach od Wielkiego Wybuchu z gorącej i gęstej plazmy, której elementami były kwarki i gluony. Te cząstki są uwięzione wewnątrz jąder atomowych przez oddziaływania silnie i określają ich własności, które dobrze znamy. Pytanie, które stawiali sobie od wielu lat fizycy, jest następujące: czy można ten proces kreacji protonów i neutronów, który zdarzył się krótko po Wielkim Wybuchu, odtworzyć w dzisiaj na Ziemi? W czasie wykładu przedstawione zostaną niezwykłe eksperymenty przeprowadzane w ośrodku CERN polegające na przyspieszaniu jąder atomowych do prędkości bliskich prędkości światła przy pomocy akceleratora Large Hadron Collider (LHC), a następnie ich zderzaniu. Oczekuje się, że w czasie zderzeń jąder powstaje plazma kwarkowo-gluonowa, która wkrótce po jej uformowaniu zamienia się z powrotem na cząstki, odtwarzając proces, który odbył się w chwili narodzin wszechświata. Czy taki proces rzeczywiście udało się zaobserwować? Odpowiedź w trakcie wykładu.

Wykład został przeprowadzony przez prof. dr. hab. Piotra Salaburę, Kierownika Zakładu Fizyki Hadronów Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ.

„Bliżej Nauki" to cykl wykładów popularnonaukowych organizowanych na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. https://blizejnauki.fais.uj.edu.pl/​

Zobacz video galerię