Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stypendium dla doktoranta w ramach grantu NCN OPUS-14

Miejsce pracy:
Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej, Zakład Teorii Cząstek

Wymagania:
- uczestnik(niczka) studiów doktoranckich z fizyki lub magister fizyki ze specjalnością fizyka teoretyczna,
- czynna znajomość kwantowej teorii pola i Modelu Standardowego,
- dobra znajomość języka angielskiego.

Opis zadań:
Stypendysta(ka) będzie prowadził(a) badania w ramach projektu NCN OPUS-14-ST2 „Resumacje chromodynamiki kwantowej w zastosowaniu do precyzyjnego opisu procesów elektrosłabych w LHC”.
W szczególności stypendysta(ka) będzie wykonywał(a) obliczenia w ramach chromodynamiki kwantowej dla resumacji miękkich gluonów dla amplitud z wieloma partonami kolorowymi, w tym dla stowarzyszonej z dżetami produkcji ciężkich cząstek z Modelu Standardowego i jego supersymetrycznego rozszerzenia.

Typ konkursu NCN: OPUS-14-ST2

Termin składania ofert: do dnia 31 grudnia 2018

Forma składania ofert: przez e-mail na adres: leszek.motyka@uj.edu.pl

Warunki zatrudnienia:
Stypendium w wysokości 1500 PLN/miesiąc przez okres 24 miesięcy.

Dodatkowe informacje:
Zainteresowanych(ne) kandydatów(ki) proszę o przesłanie dokumentów poświadczających spełnianie wymagań konkursu (w tym odpisu dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub innego dokumentu potwierdzającego), CV z listą publikacji oraz oświadczenia o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych DZ. Ust. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”, na adres mailowy leszek.motyka@uj.edu.pl.

Komisja konkursowa po zebraniu ofert przeprowadzi kwalifikację kandydatów na podstawie złożonych dokumentów. Komisja może również wezwać wybranych kandydatów w celu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych. Kandydaci zostaną indywidualnie poinformowani o wynikach pierwszego etapu rekrutacji oraz ewentualnie o terminie rozmów kwalifikacyjnych.