Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

UJ i Fundacja Kościuszkowska ustanowili Nagrodę im. Franka Wilczka

Rektor UJ prof. Wojciech Nowak oraz prezes i dyrektor wykonawczy Fundacji Kościuszkowskiej Marek Skulimowski podpisali 28 lutego porozumienie dotyczące współpracy w organizacji, finansowaniu i przyznawaniu Nagrody im. Franka Wilczka. Jest to kolejny krok zmierzający do uhonorowania młodych polskich fizyków i astronomów.

Dzień wcześniej Senat UJ przyjął uchwałę w sprawie ustanowienia Nagrody im. Franka Wilczka oraz zatwierdził jej regulamin. Nagroda w wysokości 12 tys. dolarów amerykańskich fundowana jest przez Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ oraz Fundację Kościuszkowską. Przyznawana będzie co dwa lata młodym polskim naukowcom, którzy dokonali znaczącego odkrycia w fizyce, astronomii lub w dziedzinach im zbliżonych. Jeśli osoba nominowana do nagrody uzyskała stopień naukowy doktora, to zgłoszenie jej kandydatury nie może nastąpić później niż 7 lat od daty jego nadania. Osiągnięcie, na podstawie którego kandydat jest zgłaszany do nagrody, będzie brane pod uwagę, jeśli zostało dokonane samodzielnie lub w ramach współpracy, ale w przypadku współpracy wkład nominata do osiągnięcia musi być jednoznacznie określony, wiodący i absolutnie niezbędny dla sukcesu całości projektu. Nagroda przyznawana będzie indywidualnie, nie dopuszcza się zatem nominacji grupy badaczy oraz jednostek naukowych lub badawczych.

Opiekunami Nagrody są prof. Frank Wilczek oraz dziekan Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Frank Wilczek jest wybitnym amerykańskim fizykiem polskiego pochodzenia, profesorem fizyki w Massachusetts Institute of Technology. W 2004 roku wraz z Hugh Davidem Politzerem i Davidem Grossem otrzymał Nagrodę Nobla z fizyki za opracowanie asymptomatycznej swobody w teorii silnych oddziaływań między cząstkami elementarnymi. W 2012 roku uhonorowany został tytułem doktora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zachęcamy do zapoznania się ze stroną Fundacji Kościuszkowskiej. 

Zobacz galerię zdjęć