Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Acta Physica Polonica B

Acta Physica Polonica B

Acta Physica Polonica B jest czasopismem wywodzącym się z tradycji Acta Physica Polonica, jednego z pierwszych czasopism naukowych powstałych w II Rzeczpospolitej. Czasopismo zostało założone przez Polskie Towarzystwo Fizyczne w 1920 roku. W roku 1970 nastąpił podział tego czasopisma na serie „A" i „B".

Tematyka Acta Physica Polonica B obejmuje fizykę cząstek elementarnych, teorię pola, fizykę jądrową, teorię względności i fizykę statystyczną. Pismo wydawane jest w języku angielskim, wydawcą jest Uniwersytet Jagielloński. Ma ono zasięg ogólnoświatowy i jest prenumerowane przez większość znaczących ośrodków zajmujących się fizyką w kraju i zagranicą. Bardzo popularna jest też wersja elektroniczna czasopisma, dostępna w sieci.

Acta Physica Polonica B należy do nielicznej grupy polskich wydawnictw naukowych umieszczonych na tzw. liście filadelfijskiej, czyli w spisie czasopism naukowych, z których pobiera się dane dotyczące publikacji i ich cytowań do bazy danych Institute of Scientific Information.

Miarą znaczenia Acta Physica Polonica B jest skład Międzynarodowej Rady Redakcyjnej, której długoletni członek Martinus Veltman otrzymał w 1999 roku nagrodę Nobla. Wśród autorów publikujących w Acta Physica Polonica B jest zresztą wielu innych noblistów z dziedziny fizyki, jak np. Gerard ‘t Hooft, James Cronin czy Carlo Rubbia.

Strona czasopisma:
http://www.actaphys.uj.edu.pl/