Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Dr Katarzyna Gajos uhonorowana nagrodą Frans Habraken Best Paper Award 2021

Edytorzy czasopisma Applied Surface Science (IF=6.707) uhonorowali dr Katarzynę Gajos nagrodą Frans Habraken Best Paper Award 2021 za pracę „Surface density dependent orientation and immunological recognition of antibody on silicon: TOF-SIMS and surface analysis of two covalent immobilization methods” (DOI: 10.1016/j.apsusc.2020.146269). 

Nagroda ta, upamiętniająca profesora Fransa Habrakena, wieloletniego edytora czasopisma Applied Surface Science, przyznawana jest corocznie od 2014 roku pierwszemu (lub korespondującemu) autorowi (w wieku do 30 lat) najlepszego artykułu naukowego opublikowanego w tym czasopiśmie w poprzedzającym roku. Przy wyborze zespół edytorów kieruje się kryteriami takimi jak oryginalność pracy, jej znaczenie naukowe oraz zainteresowanie czytelników. 

Wyróżniona praca opisuje badania wykonane przez zespół z Instytutu Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego UJ, w składzie: dr Katarzyna Gajos, mgr Klaudia Szafraniec, prof. dr hab. Andrzej Budkowski, we współpracy z dr Panagiotą Petrou z NCSR DEMOKRITOS z Aten. Za pomocą Spektroskopii Masowej Jonów Wtórnych TOF-SIMS dokonano bezpośredniego wyznaczenia dominującej orientacji molekuł detekcyjnych (przeciwciał) w zależności od gęstości pokrycia przez nie powierzchni biosensora. Ponieważ orientacja przeciwciał ma kluczowe znaczenie dla rozpoznawania antygenu, przedstawione badania mogą pomóc w poprawie efektywności i czułości biosensorów poprzez optymalizację metod pokrywania powierzchni biosensora przeciwciałami. 

Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.