Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Konkurs na 2 stanowiska adiunkta badawczego (postdoc) na pół etatu

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na dwa stanowiska ADIUNKTA BADAWCZEGO w Instytucie Fizyki na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej w zakresie informatyki do realizacji zadań w projekcie TEAM-NET Fundacji na rzecz Nauki Polskiej POIR.04.04.00-00-14DE/18-00: Sztuczne sieci neuronowe inspirowane biologicznie „Młody doktor”.

Przewidywane zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pół etatu na okres 3 lat, preferowane od 1 maja 2020 r., ale nie później niż 1 czerwca 2020.

Termin rozpoczęcia konkursu: 12 lutego 2020 r.
Termin składania zgłoszeń upływa z dniem: 31 marca 2020 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi do dnia 27 kwietnia 2020 r.

Szczegółowe informacje