Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Open Assistant Researcher position (postdoc)

w projekcie NCN (Opus 11) nr. 2016/21/B/ST7/01430

Nowe urządzenia fotoniczne i kwantowe wykorzystujące nieliniowe i koherencyjne

zjawiska w centrach barwnych w diamencie 

      Projekt dotyczy badań podstawowych oddziaływań między światłem a materią w nowych materiałach fotonicznych (diamenty z centrami barwnymi). Używamy próbek diamentowych i diamentopodobnych zawierających paramagnetyczne centra barwne. Odpowiednio dobrane promieniowanie optyczne i mikrofalowe powoduje polaryzację spinową tych centrów, która jest następnie badana za pomocą metod mikrofalowych (ESR) i spektroskopii optycznej. Realizacja projektu umożliwi rozwój nowatorskich metod inżynierii kwantowej a także ważnych zastosowań praktycznych, takich jak opracowanie nowych czujników fotonowych o niespotykanej czułości i obrazowanie biomedyczne. Na tym etapie projektu poszukujemy współpracowników do doświadczeń z impulsowymi technikami rezonansowymi (MRI, ESR, MNR) z nanodiamentami z centrami barwnymi typu nitrogen vacancy oraz do rozwoju ich interpretacji teoretycznej.

Wymagania:

   • doktorat z fizyki, nauki o materiałach lub z dziedzin pokrewnych,
   • doświadczenie w zakresie badań eksperymentalnych (udokumentowane listą publikacji).        
   • dobrą znajomość języka angielskiego.

Szczególnie pożądane jest doświadczenie z fizyki laserowej, spektroskopii optycznej i mikrofalowej, optyki, fotoniki, techniki  próżniowej, itp.

Opisy zadań

  • Budowa układu doświadczalnego do badanie próbek diamentowych zawierających centra barwne metodami spektroskopii mikrofalowej (ESR, NMR) i optycznej.
  • Prowadzenie i interpretacja pomiarów z użyciem nowoczesnych technik rezonansowych i mikroskopowych.
  • Opracowanie wyników i przygotowanie publikacji.
  • Udział w konferencjach i wymianie naukowej.

Warunki zatrudnienia – umowa o pracę, honorarium zgodne ze stawkami NCN

Podania i wymagane dokumenty (list motywacyjny, kopia dyplomu doktorskiego, 2 listy polecające, opis dotychczasowej pracy naukowej ze spisem publikacji i kopiami 3 najważniejszych) należy przesłać do Prof. dr hab. Wojciecha Gawlika (gawlik@uj.edu.pl) z adnotacją „postdok” do 3 marca 2019 roku.