Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Konkurs na stanowisko SPECJALISTY do pracy inżynieryjno-technicznej w Instytucie Fizyki UJ

Uniwersytet Jagielloński
zatrudni specjalistę do pracy inżynieryjno-technicznej
w Instytucie Fizyki na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
w laboratoriach nanotechnologicznych
Zakładu Fizyki Nanostruktur i Nanotechnologii


Wymagane kwalifikacje:

  • wykształcenie wyższe w zakresie fizyki, chemii, elektroniki lub inżynierii materiałowej; akceptowani będą także kandydaci, którzy do września 2018 r. planują ukończyć studia,
  • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
  • zamiłowanie do pracy z zaawansowaną aparaturą naukową oraz umiejętność swobodnego posługiwania się pakietami komputerowymi do pracy w laboratorium.

Dodatkowo pożądana jest znajomość zagadnień związanych z pracą układów laboratoryjnych
w warunkach ultrawysokiej próżni, oraz mikroskopów STM i AFM.


W ramach pracy jest także możliwość uczestnictwa w studiach doktoranckich na Wydziale
Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ oraz przygotowywania rozprawy doktorskiej.


Podania z CV i listem motywacyjnym, podpisaną „Informacją o przetwarzaniu danych osobowych” oraz „Zgodą na przetwarzanie danych osobowych” należy nadsyłać w wersji elektronicznej na adres: konfer.nanosam@uj.edu.pl do dnia 15 czerwca 2018 r.


Uniwersytet Jagielloński zastrzega sobie prawo kontaktu jedynie z wybranymi osobami
oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska
tylko wybranego kandydata.

Download files
pdf
Ogłoszenie o konkursie wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych