Praktyki w instytucjach naukowych

1) Instytut Fizykochemii i Analizy Powierzchni PAN (Kraków)
http://atom.ik-pan.krakow.pl/index.html

2) Instytut Fizyki Jądrowej PAN (Kraków)
http://www.ifj.edu.pl/

3) Instytut Farmakologii PAN (Kraków)
http://www.if-pan.krakow.pl

4) Instytut Nafty i Gazu (Kraków)
http://www.inig.pl

5) Zakład Bioinformatyki i Telemedycyny CM UJ (Kraków)
http://www.bit.cm-uj.krakow.pl/

6) Zespół Portalu Uniwersyteckiego UJ (Kraków)
http://www.uj.edu.pl/uniwersytet/administracja/pion-prorektor-rozwoj/zpu

7) Instytut Chemii Fizycznej PAN (Warszawa)
http://www.ichf.edu.pl/

8) Instytut Geofizyki PAN (Warszawa)
http://www.igf.edu.pl/

Na skróty